torsdag, 23 01 2020

Storkapitalen har alltid stått bak nazistene. Fotomontasje av John Heartfield.Det vi opplever nå er en naziorganisasjon med uniformer og utstyr og muligheter til stadig å reise over lange avstander. Hvem finansierer alt dette?

Sentrum av Gøteborg var lørdag 30. september åsted for en ny nazimarsj organisert av Nordfront. Selv om de hadde fått tillatelse til å marsjere til sitt møtested, blant annet forbi en synagoge, gikk de til angrep på politiet da de fikk beskjed om holde seg til oppgitt rute. Politiet hadde også latt nazistene bære skjold og faner festet på lange køller.

VGTV og Aftonbladet rapporterer fra Göteborg.

Da politiet ikke kunne stanse nazistene forsøkte flere tusen motdemonstranter å gå mot nazistene, men disse greide politiet å stanse.

Dette kan ikke fortsette. Nå må de som finansierer denne djevelskapen avsløres og pengestrømmen stanses. Nazisme er voldskriminalitet i ideologisk forkledning. Forbud mot alle rasistisk og fascistisk organisering og finansiering!