onsdag 26 januar 2022

Københavntoppmøtet COP15 og «resultatet» Copenhagen Outcome er en fiasko for FN, en fiasko for Danmark, en fiasko for den imperialistiske verdensorden. Ingen flotte ord kan skjule dette.

– Det kom ingen klimaavtale ut av COP15 – ikke juridisk, ikke politisk. Å komme med en likegyldig hensiktserklæring som verken gir håp eller løfte om forandring er til liten nytte. Det er en fiasko. En fiasko for FN, en fiasko for Danmark, en fiasko for den imperialistiske verdensorden.
Slik oppsummerer APKs Troels Riis Larsen utkommet av toppmøtet, og fortsetter:

– Klimatoppmøtet viste at 100.000 mennesker var parat til handling, men den viste også at alt for mange mennesker stadig lever i den villfarelse at redningen skal komme ovenfra. Det er en illusjon. Det er oss – verdens folk som kan og skal forandre verden. La oss ikke vente alt for lenge!

Les hele hans kommentar