tirsdag 28 juni 2022

De forteller oss at krisa for banker og kapitalister kan overvinnes hvis vi bare går ned i lønn og gir opp velferdskrav.
De forteller oss at privatisering er bra for Norge.
De forteller oss at lønnskutt, avvikling av velferdsordninger og rettigheter er bra for Norge.
De forteller oss at vi har det altfor godt, at vi må stramme inn livreima.
De krever at vi skal jobbe til vi stuper, men ungdommen står uten arbeid.
De forteller oss at vi må kaste ut flyktninger som ikke har «rett til opphold».
De forteller oss at å gjøre opprør mot urett, er terrorisme.
De forteller oss at krig, okkupasjon, våpeneksport og militarisering er bra for Norge.

Hvis «Norge» er den lille eliten som snylter på samfunnet og vårt arbeid, så er dette sant. Hvis Norge er oss arbeidsfolk, er det løgn fra A til Å.

Mange tror på sånne skrøner. Det gjør ikke vi.

Vi nekter å gjøre opp regninga for kapitalens konkursbo. Hvorfor skal vi redde dem som har ranet verdiene vi har skapt, og attpåtil sløst dem vekk?

Vi vil ha et samfunn der arbeidsfolk har makta, et samfunn uten kapitalister og snyltere, et samfunn uten marked, der velferd er gratis og økonomien planstyrt. Et samfunn med mer demokrati. Dette er et første skritt på veien til det klasseløse kommunistiske samfunnet. Det får vi først når arbeiderklassen finner ut at nok er nok, og gjør revolusjon.

I mellomtida krever vi blant annet:

  • Gjenreis den sosiale boligbygginga, vekk med boligmarkedet!
  • Vi vil ikke være gjeldsslaver livet ut!
  • Kapitalen ødelegger jorda og utbytter menneskene – fjern imperialistsystemet.
  • Lek ikke butikk med velferden og helsa vår!
  • Kamp mot militarisering av økonomien.
  • Alle okkupanter ut av Afghanistan, norske styrker ut nå!
  • NATO ut av Norge – Norge ut av NATO
  • La de rike betale!

Vedtatt på sommerleir august 2010 som samlet kommunister fra bl.a. Kommunistisk plattform (KPml) og Kommunistisk Gruppe.