mandag 8 august 2022

Onsdag 6. februar ble Chokri Belaid (49) skutt og drept på vei til jobb av attentatmenn på motorsykler. Belaid var leder av den tunisiske Folkefronten.

Farvel, Chokri Belaid.Farvel, kamerat Chokri Belaid.Ingen gjerningsmenn er så langt tatt. Mistanken rettes mot islamistiske krefter som gjentatte ganger har truet Belaid og andre progressive sekulære. Disse kreftene har politisk ryggdekning i det regjerende Ennadha-partiet, som bruker det såkalte «Forbundet til forsvar av revolusjonen» som en væpna falang.

Tusenvis av tunisiere har svart med å gå ut i gatene og retter sitt raseri mot regjeringspartiet Ennadha. Regjeringa har offisielt tatt avstand fra drapet, og prøver nå å møte protestene ved å utnevne en ny teknokrat-regjering. Folkefronten oppfordrer til generalstreik under begravelsen av Belaid på fredag.

Les uttalelse fra 46 demokratiske partier og organisasjoner i Tunisia
Se også denne artikkelen fra danske Netavisen.

Den tunisiske Folkefronten ble dannet i fjor for å samle de progressive kreftene i Tunisia til kamp for å videreføre folkeopprøret og innfri kravene som ble satt fram da diktatoren Ben Ali ble kjeppjagd ut av landet for to år siden. Folkefronten er den tredje politiske krafta i landet, ved siden av det gamle regimets støttespillere og islamistene/salafistene. Etter snikmordet på Belaid, har fronten trukket sine representanter fra den grunnlovgivende forsamlinga.

Det Qatar-finansierte Ennadha-partiet har ikke innfridd verken de sosiale eller demokratiske krava fra revolusjonen, og lener seg dels på islamistiske krefter, dels på Vesten. Regjeringa forbereder et enda tettere samarbeid med EU som «privilegert partner».

En framstående kraft i Folkefronten er Tunisias (kommunistiske) arbeiderparti, men også en rekke andre partier og bevegelser inngår, blant annet det Forente demokratiske nasjonale partiet som Chokri Belaid ledet.

Hamma Hammami, talsmann for Tunisias arbeiderparti og nå også for Folkefronten, oppfordrer til generalstreik i forbindelse med begravelsen av Belaid på fredag. Også fagbevegelsen UGTT har varsla generalstreik i protest mot drapet. «Forbundet til forsvar av revolusjonen» har tidligere angrepet fagbevegelsen UGTT når den har gjennomført markeringer og streiker, og har gått til angrep på demonstrantene med kniver, stokker og steiner.

Tunisia står foran det som kan bli en avgjørende politisk styrkeprøve mellom de progressive og de bakstreverske kreftene i landet.