fredag 3 april 2020

Tid for en rød fagopposisjon!

sveisearbeid

Hvor lenge skal NHO og «konkurransekraft» få legge premissene for oppgjøret i samspill med frontfaget? Hvor lenge skal vi godta å ofre kjøpekraft for at profittene til eierklassen skal bli enda større? Hvor lenge skal vi finne oss i klassesamarbeid og den såkalte solidaritetslinja?

Landsmøteuttalelse fra Kommunistisk plattform (KPml)

Les mer: Tid for en rød fagopposisjon!

Stopp opprustninga i Norden

kpmlno logoUttalelse om krigsfaren

Norden er ikke lenger en fredelig region i en konfliktfylt verden.

Hele Norden blir rusta opp under NATOs ledelse og faren for krig øker. Faretruende beslutninger ble tatt på forsvarsministermøtet i NATO i november 2017.

Les mer: Stopp opprustninga i Norden

LO og YS omfordeler smuler på kapitalens premisser – Stem nei!

KPML sier nei til smuler og pensjonsran og oppfordrer til å stemme nei til det elendige forhandlingsresultatet.

pengelens

Hovedbegrunnelsen for at hovedoppgjøret i privat sektor skulle være samordna, var at LO skulle samle musklene for å få gjennomslag for anstendig tjenestepensjon og avtalefestet pensjon (AFP).

Resultatet er gledelig for NHO, begredelig for arbeidsfolk.

Les mer: LO og YS omfordeler smuler på kapitalens premisser – Stem nei!

Landsmøtet i KPML: – Kamp mot krise, krig og fascisme

Kommunistisk plattform – marxist-leninistene (KPML) har avholdt landsmøte. Landsmøtet kunne oppsummere god framgang for organisasjonen, som det siste året har utvida sin aktivitet til flere nye fylker.

KPML har særlig markert seg i kampen mot imperialistisk krig og med krav om forbud mot fascistisk og nazistisk organisering.

KPML logoEn ny sentralledelse ble valgt med Torstein Skarbø som talsperson.

Organisatorisk og politisk samordning av marxist-leninistene i Norge er fremdeles hovedfokuset for KPML. KPML oppfordrer til aktiv dialog, aksjonsenhet og samhandling kommunister imellom for å gjenreise et marxist-leninistisk kommunistparti i Norge.

Kommunistene i Norge må overvinne sekterismen og fokusere på arbeiderklassen og oppgaven med å forberede til det endelige oppgjøret med kapitalismen; den sosialistiske revolusjonen, skriver Kommunistisk plattform i ei pressemelding.

Storkrigen rykker nærmare

Imperialistane prøver enno ein gong å manipulera verdsopinionen for krig

IS og Nusrafronten gler seg over det amerikanske rakettåtaket. Ill.: CC-BY Carlos LatuffStraks president Donald Trump ga ordre om krigsåtak på Syria, vart han brått populær hjå alle dei europeiske statsleiarane som lenge har kritisert han for å vera ustabil,  uansvarleg – og farleg.

Les mer: Storkrigen rykker nærmare