mandag 8 august 2022

no entry hand

Uttalelse fra Kommunistisk plattform (marxist-leninistene).

Krisefullmaktsloven trengs ikke mot viruset, den handler om regjeringas ønske om å styrke egen makt og lempe regninga over på arbeidsfolk.

Regjeringen Solberg vil ha vide fullmakter til å bekjempe koronaviruset og den vil ha det i ekspressfart. Kanskje for å avlede oppmerksomheten fra egen tafatthet og manglende smittevernstiltak overfor hjemvendte skiturister fra Østerrike og Italia.

Resultatet blir at gjeldende lover kan settes til side og det borgerlige demokratiet avskaffes for en periode, i verste fall på ubestemt tid.

KPml mener det ikke er grunn for å sette Stortinget til side og mener i likhet med en rekke jurister at dette er galskap. Selv ikke i 1940 ba regjeringen om så vide fullmakter. Viruset må bekjempes med hjemmel i smittevernloven. Både den annet lovverk gir regjeringa vide nok fullmakter som det er. 

Krisefullmaktsloven trengs ikke mot viruset, den handler om regjeringas ønske om å styrke egen makt, lempe regninga over på arbeidsfolk og åpner for maktmisbruk og undertrykkelse i en helt annen skala enn vi er vant med. Historien lærer oss at i slike krisetider blir panikk i befolkningen utnyttet til å innføre lover og forskrifter som slett ikke forsvinner igjen når de først er innført. 

Lovforslaget må legges dødt!

Dagbjørn Skipnes
Talsperson for Kommunistisk Plattform marxist-leninistene (KPml)

 

Les også: