fredag 3 april 2020

kpmlno logoUttalelse om krigsfaren

Norden er ikke lenger en fredelig region i en konfliktfylt verden.

Hele Norden blir rusta opp under NATOs ledelse og faren for krig øker. Faretruende beslutninger ble tatt på forsvarsministermøtet i NATO i november 2017.

To nye kommandosentre skal opprettes:

  • Et atlantisk senter hvor hensikten er at NATO skal få kontroll over Atlanterhavet og Arktis.
  • Et logistisk senter for å sikre at NATO lett skal kunne flytte sine styrker rundt om i Europa. I samarbeid med EU skal transportnett, energinett, kommunikasjonsnett og lovgivning tilpasses en krigssituasjon.

NATO har forårsaket store endringer i forsvarspolitikken i de enkelte nordiske landa.

Norge, Danmark og Island ble medlem av NATO I 1949. Sverige og Finland har et formalisert samarbeid med alliansen gjennom “Partnerskap for fred”-avtalen fra 1994, og en såkalt vertslandsavtale med USA. Det betyr at amerikanske soldater kan øve på deres territorium.

Utvidelsen av NATOs operasjonsområde har skutt fart de siste åra både mot nord og øst, og stadig nærmere den russiske grensa.
Det har blitt etablert faste amerikanske baser i Norge. 300 soldater fra US Marines er på såkalt “roterende øvingsoppdrag” på Værnes, og det er planer om tilsvarende base på Setermoen i Troms.
I området rundt Trondheimsfjorden er det i fjellhaller og på flyplasser lagra store mengder amerikansk militært utstyr.
Rygge flyplass i Østfold blir rusta opp for å kunne bli base for USAs flyvåpen.

Fra 2016 ble Keflavik på Island igjen etablert som base for USAs flyvåpen, og blir rusta opp for å kunne ta imot større transport- og overvåkningsfly.

USA og NATOs rakettforsvar integreres i Nordens forsvarspolitikk, bl.a. gjennom byggingen av den nye Globus 3-radaren ved Vardø i Finnmark som skal ferdigstilles i 2020.

NATO bevirker også en kraftig militarisering av Østersjøen og Baltikum, med gjennomføring av flere store militærøvelser i området, og ved fast stasjonering av soldater fra ulike NATO-land i Estland, Latvia og Litauen. Sverige og Finland blir stadig mer integrert i NATO sitt planverk og operasjonsområde.

Høsten 2018 skal Norge være vertsland for en stor militærøvelse i regi av NATO, Trident Juncture 2018. Denne øvelsen vil også omfatte Island, Sverige, Finland og Østersjøen.

Dette er samlet ei utvikling som øker spenningen og faren for krig med Russland.

Nordiske fredsforkjempere må stå sammen mot NATOs krigsforberedelser. Vi må sammen protestere mot krigsøvelser og opprustning.

  • Nei til utenlandske soldater og baser i Norden!
  • Nei til NATOs krigsforberedelser og opprustning!
  • Nei til Trident Juncture 2018!

Kommunistisk Plattform (marxist-leninistene) våren 2018

Kommunistisk plattform (marxist-leninistene) avholdt landsmøte i april. Landsmøtet diskuterte den politiske beretninga og vedtok konkrete planer for arbeidet i den kommende perioden. Dagbjørn Skipnes fortsetter som talsperson. Det ble også vedtatt uttalelser om tariffoppgjøret og krigspolitikken.