onsdag 15 juli 2020

Forby fascistisk organisering! Foto: MMMed en aksjon i Oslo sentrum under valgkampen har Kommunistisk plattform (KPml) reist kravet om forbud mot rasistisk og fascistisk organisering i Norge.

KPml oppfordrer alle til å ta del i denne kampen og utfordrer alle seriøse partier til å ta forbudskravet på alvor.

Deltakere på sommerleiren til KPml aksjonerte ved valgbodene på Karl Johans gate, og spesielt foran valgboden til Demokratene den 27. august. Trass i pøsende regn ble løpesedlene tatt godt imot av forbipasserende.

«Alle er enige om å fordømme Utøya-massakren. Men det er ikke nok. Fascisme og nazisme er voldskriminalitet kamuflert som ideologi», sier Kommunistisk plattform blant annet. KPml krever at Norge iverksetter FNs konvensjonspåbud om å forby rasistiske , fascistiske og nazistiske organisasjoner.

Last ned flygebladKPml oppfordrer alle til å ta del i denne kampen og utfordrer alle seriøse partier til å ta forbudskravet på alvor.

Norge skrev i 1969 under på «FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering». I artikkel 4 a) og b) slås det fast at spredning av rasisme og rasistisk organisering skal forbys ved lov.
Likevel blir ikke konvensjonen etterlevd. Hvorfor ikke?

Bruk valgkampen til å reise forbudskravet!

KPml samarbeider mer enn gjerne med alle antifascistiske krefter.
Kontaktinformasjon finner du her.

Løpeseddelen med krav om naziforbud kan lastes ned ved å klikke på den. Se også kpml.no