onsdag 23 september 2020

Norge ut av NATO!

kpml150

NATO blei stifta 4 april 1949 og er i år 70 år.  Eit jubileum som allianselanda grundig har markert.

Norge er  auge og øyre og ein viktig lyttepost mot Russland i nordområda. NATO er årsaka til det nye våpenkappløpet og ein garantist for atomvåpna sin eksistens. Dei rustar til krig og er dermed det største trugsmålet mot freden i Europa og Norden.

Uttale frå landsmøtet i Kommunistisk plattform, april 2019

Les mer: Norge ut av NATO!

EU og britisk finanskapital prøver å avlyse brexit

brexit run away

Britene kommer til å forsvare sin utmelding. De vil konfrontere makta og Downing Street med det statsminister May høytidelig lovte: «Brexit means brexit!»

Sommeren 2016 sa det britiske folket et rungende nei til fortsatt medlemskap i EU. Det sendte sjokkbølger inn over hele Europa da et av de største medlemslanda ville bryte ut av den markedsliberalistiske tvangstrøya til Monopolenes europeiske union (EU).

Uttalelse fra landsmøtet i Kommunistisk plattform, april 2019.

Les mer: EU og britisk finanskapital prøver å avlyse brexit

Ungdommen avkler makthavernes freds- og miljøhykleri

kpml150

Svært mange ungdommer engasjerer seg aktivt i kampen for miljøet og for tiltak som skal redusere utslipp av klimagasser. Dette er et sunnhetstegn. KPML oppfordrer ungdommen til å trappe opp sin kamp mot kapitalens miljøødeleggelser og imperialistiske kriger. Dette er to sider av samme sak.

Uttalelse fra landsmøtet i Kommunistisk plattform, april 2019

Les mer: Ungdommen avkler makthavernes freds- og miljøhykleri

Om dommen mot Selma Gürkan

selma gurkanSelma Gürkan, leder av det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP.Lederen av det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP Selma Gürkan er dømt til å betale 6000 lira i bot for å «propagandere for en terroristorganisasjon». Forbrytelsen hun har begått er å offentlig kritisere den tyrkiske statens krigsoperasjoner i Afrin.

Les mer: Om dommen mot Selma Gürkan