25 februar 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

Raúl Marco (1936–2020)

Kamerat Raúl Marco (1936–2020) sitt liv var ett med den kommunistiske bevegelsen og den antifascistiske kampen, i Spania så vel som internasjonalt.
Spanias kommunistiske parti (marxist-leninistene) og den internasjonale kommunistiske bevegelsen har mistet en marxist-leninist og internasjonalist av stort format.

Raúl Marco ble født i 1936, under Den spanske republikkens kamp for å forsvare seg mot fascismen. Ingenting var mer naturlig enn at han i ung alder sluttet seg til den antifascistiske og revolusjonære bevegelsen, en bevegelse han etterhvert kom til å sette sitt preg på i en periode på nesten sju tiår.

Midt under Franco-fascismens diktatur og terror viste den moderne revisjonismen sitt ansikt, internasjonalt som i Spania. Partiet til Santiago Carillo (PCE) hadde allerede da begynt å degenerere. Sammen med blant andre Elena Odena innså Raúl Marco nødvendigheten av å reise et nytt kommunistisk parti i Spania, et parti som holdt fast ved marxismen-leninismens posisjoner og prinsipper.

For det kommunistiske partiet og for republikken

espa republikkDet unge marxist-leninistiske PCE (m-l) ble stiftet under illegale forhold i 1964, som et av de første nye partiene som ble født i kampen mot Khrusjtsjov-revisjonismen. Tidlig på 1970-tallet var partiet ledende i den aktive motstandskampen mot fascismen, blant annet gjennom den antifascstiske fronten FRAP. Fem medlemmer av FRAP og baskiske ETA var de aller siste antifascistene som Franco-regimet rakk å henrette i Spania. Det skjedde i 1975. Også i Norge var det protestdemonstrasjoner, organisert av PCE(m-l) sitt daværende søsterparti AKP (m-l) – som på det tidspunktet ennå var et marxist-leninistisk parti.

Et virkelig oppgjør med fascismen er aldri blitt foretatt i Spania, derfor er også den republikanske bevegelsen fortsatt sterk i landet. PCE(m-l), og ikke minst Raúl Marco personlig, har alltid stått i spissen for å holde republikkens fane høyt hevet.

En internasjonalist av format

Raúl og PCE (m-l) har alltid sett sammenhengen mellom kampen mot fascismen og kampen for å bygge et sterkt kommunistisk parti og en sterk internasjonal kommunistisk bevegelse. Raúl var, på tross av hans beskjedne stil og framtoning, en naturlig sentral skikkelse i den kommunistiske verdensbevegelsen, fra 1994 også i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner. Bygging av en prinsippfast enhet blant kommunister på alle kontinenter var noe av det som lå Raúls hjerte aller nærmest.

Vi som gjennom to-tre tiår har hatt gleden av å kjenne kamerat Raúl, vil huske en internasjonalist og marxist-leninist av format. Raúl var prinsippfast til det siste, men aldri dogmatisk. Han hadde ingen sans for fraser og frasemakeri, men forsto å bruke vår materialistisk-dialektiske verdensanskuelse og metode på skapende vis, både i analyser og som praktisk rettesnor for handling.

Med sitt liv i revolusjonens tjeneste, er Raúl et forbilde for kommunister verden over. Den beste måten å hedre hans ettermæle på, er at vi arbeider enda mer iherdig for å nå de målene som kamerat Raúl satte så høyt.

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre