tirsdag 24 mai 2022

Siden 2013 har diverse alliansepartnere sammen med USA forsøkt å styrte Syrias president Bashar al-Assad. Det har skjedd både med egne soldater i området i tillegg til å finansiere leiesoldater og terrorister fra IS og al Qa’ida. Disse har strømmet til Syria fra land som USA og NATOs kriger allerede har styrtet ut i kaos, som Libya og Afghanistan.

Imperialistene forsøker å kamuflere sine motiver med ulike avledningsmanøvre. Igjen ble det syriske regimet beskyldt for å bruke kjemiske våpen, igjen skjedde det uten noen form for bevis. Det hastet med å få angrepet gjennomført før inspektørene fra OPCW fikk undersøkt om det har skjedd et gassangrep utenfor Douma.

Med russisk støtte er den syriske regjeringshæren i ferd med å frigjøre landet fra jihadistenes barbariske grep. Men et stabilt og sekulært Syria går på tvers av interessene til imperialistene og de regionale terrorsponsorene som Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia og Israel.

Profesjonelle desinformasjonskampanjer skal føre verden bak lyset og gi påskudd for krig. Vi så det samme under Irak-krigen i 2003.

Hver gang terroristene er i ferd med å gi tapt for syriske regjeringsstyrker, får verden vite at det har skjedd et gassangrep. Det er fullstendig ulogisk at det syriske regimet tyr til kjemiske stridsmidler når det er i ferd med å vinne krigen. Regjeringa i Damaskus vet dessuten at ethvert sånt forsøk vil bli begjærlig brukt av USA og NATO til å iverksette ødeleggende angrep.

Det er en forbrytelse å bruke kjemiske våpen, uansett hvem som står bak. Fosforbomber og napalm har gjentatte ganger blitt brukt av USA og Israel i Midtøsten, uten at det har fått konsekvenser.

Folkeretten gjelder uansett. «Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk avvæpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med de Forente Nasjoners formål», heter det i FN-pakten.

Bare et enstemmig sikkerhetsråd kan bestemme noe annet. Det har ikke skjedd. Dermed har USA og NATO-partnerne med sitt ulovlige angrep atter en gang forbrutt seg mot folkeretten. Krigsforbryterne sitter ikke i Damaskus, men i Washington, London og Paris.

Angrepet mot Syria er spesielt farlig fordi Russland har styrker i Syria. Med sin militære rivalisering med Russland viser de vestlige imperialistmaktene at de ikke viker tilbake for å risikere en verdenskrig i jakten på nye ressurser og markeder.

KPml fordømmer imperialistenes brudd på folkeretten. Vi fordømmer krigshandlinger som setter verdensfreden i fare. Vi oppfordrer verdens folk til å protestere mot sine egne imperialistiske regjeringer.

Også Norge er medskyldig når regjeringa sier at den «forstår» at NATO-partnerne bryter folkeretten og FN-pakten. Dette er fullstendig uakseptabelt og viser at NATO-medlemskapet gjør det umulig for Norge å opptre som en sivilisert forsvarer av folkeretten og FN-pakten.

Kommunistisk plattform – marxist-leninistene.

14. april 2018.