mandag 8 august 2022

Revolusjon er navnet på marxist-leninistenes tidsskrift (grunnlagt 1987) og på organisasjonen som utga bladet fram til 2007.

Revolusjon sitt mål har fra første stund vært et kommunistisk parti som helt og fullt bygger på marxismen-leninismen, både når det gjelder verdenssyn og partiets egen organisering.

Derfor deltar Revolusjon aktivt i Kommunistisk plattform – et initiativ våren 2007 (da AKP formelt ble nedlagt som sjølstendig parti) som samler marxist-leninister fra ulike tradisjoner.

Klassekampen er både nasjonal og internasjonal. Allerede Marx framsatte parola «Arbeidere i alle land, forén dere!». ML-gruppa Revolusjon har siden 1996 vært medlem av Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner. Revolusjon ønsker å bygge en internasjonal kommunistisk enhet på høyest mulig nivå for at arbeiderklassen skal stå bedre rustet i kampen mot den verdensomspennende imperialismen.