Artikler og innlegg om vitenskap og filosofi.

Kristian Birkeland: En banebryter for forståelsen av universet

Kristian Birkeland på en norsk 200-kronerseddel.Det er i år 200 år siden Kristian Birkeland døde. Birkeland studerte elektrisitet og magnetisme. Han gjorde banebrytende arbeid i forståelsen av nordlyset, aurora borealis, og klarte å simulere nordlysdannelse i en terrella i laboratoriet sitt.

Det religiøse spøkelse rir igjen

Religion og overtro var i en periode på defensiven, men øker nå sitt grep om millioner av mennesker.

Noen setter sin lit til usynlige makter …Kommunisters vei til å forstå verden har alltid vært den dialektiske materialismen. Den er beskrevet i et utall verker men det er stadig grunn til å hold den levende og oppdatere seg etter hvert som nye vitenskapelige oppdagelser bekrefter eller tilfører filosofien nye elementer.

Bekjemp religion og annen overtro

Religionskritikken har nærmest forstummet på den norske venstresida.

Religion har sterk påvirkningskraft også i vår tid, enten vi snakker om kristendom, islam eller andre former for overtro.Religion og overtro har sterk og endatil voksende påvirkningskraft selv i vår opplyste tidsalder. På venstresida ser vi tendenser til å «frede» bestemte religioner i en slags misforstått solidaritet med flyktninger og innvandrere. Sånne tendenser kommer til uttrykk gjennom velment, men ukritisk bruk av begreper som «islamofobi», mens det er muslimfobi de egentlig mener.

Olja som ikke vil ta slutt

Hva om olja viser seg å være en fornybar ressurs?

Det finnes en teori som hevder dette, og den har aldri blitt vitenskapelig tilbakevist. Dersom teorien skulle være riktig, ville det snu opp-ned på økonomiske og politiske maktforhold.

Jordas indre. © bjoertvedt CC BY SA 30Kan det tenkes at olje og gass ikke har fossilt opphav, men at kilden er jordas mantel? Nye vitenskapelige funn understøtter teorien om at hydrokarbonmolekyler oppstår i jordas indre mantel under trykk- og temperaturforhold der levende organismer ikke finnes.

[PPD_PAYTOREADMORE]