Om «ville» og ulovlige streiker

Politikken til den internasjonale reformismen for «fredelig» løsning av alle økonomiske konflikter gjennom tvungen voldgift, gjennom systematisk sabotasje, gjennom forræderi mot arbeidernes krav, stiller de breie massene av arbeidere overfor utfordringa å kjempe for grunnleggende krav uten samtykke fra og mot viljen til det reformistiske fagbyråkratiet.

Strassburgertesene, 1929.

Helgen eller kommunist?

«Når jeg gir mat til de fattige, kaller de meg en helgen. Når jeg spør hvorfor de fattige ikke har mat, kaller de meg en kommunist.»

Erkebiskop Dom Helder Camara

Lenin om bedrag og selvbedrag

«Mennesker har alltid vært tåpelig ofre for bedrag og selvbedrag i politikken, og det vil de fortsette med å være inntil de har lært å skue interessene til den ene eller andre klassen bak alle moralske, religiøse, politiske og sosiale fraser, erklæringer og løfter.»

Lenin, Marxismens tre kilder og bestanddeler (1913).