Her finner du et utvalg av våre lederartikler på 2000-tallet.

Hundre år etter: Takk til bolsjevikene!

Oktober 1917 (egentlig november) skapte et tidsskille i verdenshistorien. Fram til da hadde spørsmålet om kapitalisme eller sosialisme vært en kilde til teoretisk strid og tvil: Var det i det hele tatt praktisk mulig for arbeiderklassen å erobre statsmakta fra borgerskapet? Og ville den kunne forsvare en slik seier og skritt for skritt bygge et framskredent samfunn der utbytterklassene ikke lenger fantes?

Fremmedfrykt og arbeiderklassens svar

Med Sylvi Listhaug (FrP) som innvandringsminister har de mest reaksjonære kreftene fått et talerør som bygger opp under rasistiske og kulturelle fordommer med en gjennomslagskraft som de talentløse fascistiske og rasistiske organisasjonene bare kan drømme om. Arbeidssøkere og flyktninger får skylda for det meste, ikke minst for at velferdsordninger og sosiale rettigheter «ikke vil kunne la seg opprettholde». Sånn prøver makthaverne å avlede folkets motstand mot den systematiske avviklinga av velferden som de har pressa igjennom siden dette århundrets begynnelse.

En frontkjemper for NATO – en skam for Norge

Utnevnelsen av Stoltenberg er en belønning for lydighet og tilpasningsevne.

Tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg overtar 1. oktober som ny generalsekretær for NATO, etter danske «Fogh of War» Rasmussen.

Høyreregjeringa til Erna Solberg så vel som Ap-ledelsen er sprekkeferdige av stolthet på den norske krigerstatens vegne.

Tro ikke den som tenner hatets flamme

Vakre ord om fred og frihet vil raust bli øst ut over land og folk når frigjøringsdagen skal markeres 70 år etter avslutninga av den anti-fascistiske verdenskrigen. Noen av talene vil være oppriktige, de fleste dessverre ikke. Bak velklingende hyllest til friheten hører vi mislyden av norsk aggresjon og imperialisme stadig tydeligere.

Europa er igjen truet av fascisme og krig

Lederartikkel, Revolusjon nr. 44 – 1/2014

«De imperialistiske kreftene forsøker å velte byrdene av hele krisa over på det arbeidende folkets skuldre. Til det trenger de fascismen.
De forsøker å løse markedsproblemene ved å slavebinde de svake folkene, ved å forsterke undertrykkelsen av koloniene og ved å dele opp verden på nytt ved hjelp av krig. Til det trenger de fascismen.»

Jubileumsinnsamling

oktoberinnsamling

Kontonummer 9235 32 26489
Vipps til #114366

Takk for ditt håndslag i jubileumsåret!