Noen bidrag fra gjesteskribenter.

Hvorfor Michael Moores Fahrenheit 9/11 gjør meg glad

Tron Øgrim

Etterskrift juni 2007: Tron Øgrim gikk bort den 23. mai 2007, bare 59 år gammel. Revolusjon og Tron Øgrim har vært uenige om mange spørsmål, men vi anerkjenner Trons store betydning for den norske ml-bevegelsen. Hans bortgang er et tap for hele den tenkende venstresida.

Sjøl om vi kan være uenige i mange av hans teoretiske analyser og konklusjoner, vil vi for vår del særlig berømme Trons evige pågangsmot, hans stadige søken etter ny kunnskap og hans vilje til å gå løs på «umulige» oppgaver. Disse egenskapene er det all mulig grunn til at også den nye generasjonen av revolusjonære lærer av. J. St.

Skribent, forfatter, debattant m.m. Tron Øgrim har skrevet denne filmomtalen for Revolusjon. 

Jubileumsinnsamling

oktoberinnsamling

Kontonummer 9235 32 26489
Vipps til #114366

Takk for ditt håndslag i jubileumsåret!