Motstandskjempen Frede Klitgård er død

Den danske motstandshelten, antifascisten og kommunisten Frede Klitgård er død, 92 år gammel.

Frede Klitgård kjempet utrettelig mot fascisme og nazisme, både under krigen og frem til sin død..Med Frede Klitgård er en av de store antifascistiske kjemperne og et av de siste tidsvitner fra den væpna motstandskampen gått bort. Frede ga aldri opp kampen. Hans tro på motstandsbevegelsens idealer og en bedre framtid for menneskene forble usvekket.

Helt til det siste var han et aktivt medlem av Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) og redaktør av det antifascistiske tidsskriftet Håndslag. Ei bok med mange av hans tekster for bladet gjennom mer enn 20 år var ferdig redigert før han døde. Boka utkommer i august.

En stø kamerat har gått bort

Svein Egil Borgen (1937–2012)

Svein Borgen er død, 74 år gammel. Kamerat Svein har i mer enn tretti år vært en solid og viktig ressurs for marxist-leninistene i ML-gruppa og tidsskriftet Revolusjon.
Vi minnes ham med respekt og takknemlighet.

Per Christiansen til minne

Per Christiansen er død, 85 år gammel.

Per var av de som etter krigen gikk fra AUF/Ap og søkte seg til Norges kommunistiske parti, der han var medlem i mange år. Men han forlot partiet da det etter hans mening stagnerte og ble lammet av en egenrådig ledelse.

Per var en stor forkjemper for å samle de kommunistiske kreftene i vårt land. Han bidro blant annet i initiativet Kommunistisk Forum i 90-åra, sammen med folk fra ML-gruppa Revolusjon, AKP og andre.

Per var både sprek og seig. Som 80-åring deltok han også på flere av Revolusjons sommerleire, der han var aktiv så vel politisk som sosialt.

Per Christiansen var uenig med marxist-leninistene i enkelte spørsmål, men han hadde en eksemplarisk kommunistisk moral og disiplin. Han var sånn sett en kommunist av den gamle skole, noe som dessverre er blitt et stadig sjeldnere syn. Mange oppfattet ham som stri og streng, fordi han ikke tålte slinger i valsen, sløvhet og mangel på punktlighet. Men Per var mild bak sitt litt strenge ytre, og han stilte minst like harde krav til seg sjøl som han gjorde til andre.

Også Nei til EU har med Pers bortgang mistet en av sine mest trofaste og iherdige aktivister.

Vi er mange som vil savne deg, Per.

Jubileumsinnsamling

oktoberinnsamling

Kontonummer 9235 32 26489
Vipps til #114366

Takk for ditt håndslag i jubileumsåret!