Fredag 14. april slapp et amerikansk bombefly en såkalt Massive Ordonance Air Blast (MOAB) - bombe over Nangarharprovinsen i Afghanistan på grensen til Pakistan. Det er bare tull at denne bomben var skånsom mot sivile og kun drepte 36 ISIL-terrorister.
Nangharharprovinsen er typisk for provinser på landsbygda i Afghanistan med små bondesamfunn som lever i ekstrem fattigdom. Kun 8 % av innbyggerne her har innlagt vann og de fleste mangler også innlagt elektrisitet. USA sin mest drepende bombe bortsett fra atombombene ble sluppet over en provins med over 42 000 innbyggere og er så kraftig at den drepte alt liv i en avstand fra 1 engelsk mil (1,6 km) fra nedslagsfeltet og forårsaket alvorlige skader på sivile i en mye større omkrets.
Sprengkraften på denne bomben tilsvarer 11 tonn TNT.

tidsskriftet mcashVar denne artikkelen nyttig? Sett inn en slant på konto 9235 32 26489 eller bruk Donér-knappen. Du kan også scanne koden ved siden av og bruke mCASH.

Tusen takk for bidraget!

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML
Enver Hoxha (1981)

Memoarboka Krustjovistene utkom i 1980.

«HELE dette eventyret ble febrilsk forberedt. De reaksjonære kom til hektene, de reiste seg, talte og handlet åpent. Kvasikommunisten, kulakken og forræderen Imre Nagy, ble med kommunismen som maske bannerfører for titoismen og kampen mot Rákosi. Sistnevnte hadde sett faren som truet partiet og landet og hadde tatt forholdsregler mot Imre Nagy ved å ekskludere ham fra partiet mot slutten av 1955. Men det var for seint. Ungarn var fanget i kontrarevolusjonens spindelvev og var fortapt. Rákosi blei angrepet av Krustsjov og Tito, av Esztergom [den gamle hovedstaden og senter for den katolske kirka i Ungarn - o.a.] og av den utenlandske reaksjonen. Anna Ketli, Mindszenty, grevene og baronene som gikk i tjeneste for verdensreaksjonen som hadde samlet sine krefter i og utenfor Ungarn, i Østerrike og andre steder, organiserte kontrarevolusjonen og sendte inn våpen til bruk i blodbadet som de la opp til.

 

Et senter for reaksjonen

«Petöfi»-klubben blei et senter for reaksjonen. Den utga seg for å være et kulturhus for ungdomsforbundet. I virkeligheten opererte den rett fonran nesa på det ungarske partiet som et sentrum hvor ungarske intellektuelle ikke bare talte imot sosialismen og proletariatets diktatur, men hvor de også forberedte og organiserte seg helt til det punkt da de arrogant presenterte sine krav overfor partiet og regjeringa i form av et ultimatum. Til å begynne med, så lenge Rákosi ennå var i ledelsen, forsøkte man seg med noen forholdsregler: «Petöfi»-klubben blei angrepet i en resolusjon fra sentralkomiteen, et par forfattere ble ekskludert fra partiet. Men dette var bare nålestikk, og på ingen måte radikale åtgjerder. Kontrarevolusjonens ormebol fortsatte å bestå, og kort tid etter ble nesten alle som var blitt angrepet, rehabilitert.

LO i Trondheim mener virkningene av Vikarbyrådirektivet vil være negativt for norsk arbeidsliv og mener direktivet ikke må implementeres som norsk lov. Vi krever derfor at det må nedlegges veto mot dette direktivet.

FANEMARKERING 1. DES. KL. 11.00

Det blir overrekkelse av krav til Stortingets arbeids- og sosialkomite som skal behandle direktivet. Vi oppfordrer fagforeninger til å stille opp med faner.

Streikende hotell- og restaurantarbeidere i Drammen.Kapitalen er i krise, og den vil velte krisa over på oss. Angrepene på faglige rettigheter kommer nå tett som hagl. Situasjonen krever at fagbevegelsen bruker all sin styrke til forsvar av tilkjempa rettigheter, før det er for seint.

Konfliktene i Risavika og Oslo er forskjellige, men de handler om samme grunnleggende prinsipper.

Risavika november 2013. Foto: NTFRisavika november 2013. Foto: NTF– Kampen blir langvarig, men vi vil ikke gi oss, sa nestleder Lars Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund til Revolusjon i november 2013 [les intervjuet her]. Han har fått rett i begge påstandene.

Ved Risavika Terminal i Stavanger og Holship Norge AS i Drammen, dreier konflikten seg om krav om å opprette tariffavtale. Havnearbeidere i Mosjøen og Tromsø er tatt ut i sympatistreik. Ved Oslo Havn handler konflikten om å forsvare den eksisterende tariffavtalen mot angrep fra arbeidskjøperne.

«Kampen som nå står i Risavika er del av en global kamp.»

Lars M. Johnsen, nestleder i NTF.

Angrepene på havnearbeiderne og Norsk Transportarbeiderforbund blir stadig mer aggressive. – Kampen blir langvarig, men vi vil ikke gi oss, sier nestleder Lars Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund.

Boikotten av Risavika terminal startet 1. november. Foto: Roy Ervin Solstad - NTFBoikotten av Risavika terminal startet 1. november. Foto: Roy Ervin Solstad - NTFKonflikten ved Risavika utenfor Stavanger er i ferd med å spre seg til hele landet. NHO og rederikapitalen ønsker å framprovosere et «endelig oppgjør» med de gjenstridige havnearbeiderne og deres hevdvunne fortrinnsrett til losse- og lastearbeidet.

Den danske avisa Politiken har avslørt at det i en årrekke var tett kontakt mellom Aksel Larsen, stifteren og lederen av Socialistisk Folkeparti (SF), og den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA. Forbindelsen varte helt fram til slutten av 60-tallet, omtrent samtidig med at Larsen gikk av som partileder. Han døde i 1972.
«A better life», ifølge Adecco. For aksjonærene?
«better life», ifølge Adecco.
For aksjonærene, kanskje.

Etter at NRK avslørte at ansatte ved Ammerudlunden i Oslo jobbet 84 timer i uka uten overtidsbetaling og sov i bomberommet mellom vaktene, hadde byrådet ikke annet valg enn å si opp kontrakten med utleiefirmaet Adecco.

Men dette er bare toppen av isfjellet. Siden har det kommet fram at også det private helseforetaket Incita systematisk har brutt og omgått arbeidsmiljøbestemmelser. Det blir neppe den siste skandalen.

Tvil om bevis. Stadig flere spørsmålstegn blir nå satt ved den «nye» offisielle russiske versjonen av Katyn-massakren. Dokumentene som ble lagt fram som bevis av Boris Jeltsin i 1992, og som skulle bekrefte at det var NKVD og ikke Gestapo som sto for drapet på mer enn 20.000 polske offiserer og andre i Katyn, har vist seg å være forfalskninger.

Jonas Bals har gjort lynkarriere. Fra å være en dyktig organisator for Fellesforbundet, har den tidligere Blitzeren blitt intet mindre enn leder for faglig-politisk utvalg i Oslo Arbeiderparti, biograf for den nye Ap-lederen Jonas Gahr Støre og nå også Støres håndplukka personlige sekretær.

Via Bals skaffer vestkantmillionæren Støre seg et viktig faglig-politisk alibi som sikkert bidrar til å samle partiet enda mer omkring hans lederstatus. Bals har gjort en viktig innsats i kampen som særlig Fellesforbundet har ført mot sosial dumping. Gahr Støre har her foretatt et strategisk svært klokt valg, iallfall så lenge Ap er et opposisjonsparti. I rolla han nå innehar, som Støres forlenga arm inn i fagbevegelsen, er Jonas Bals en person som det er desto viktigere å lytte til.

Enda flere lønnskutt er ei dødslinje i kampen for arbeidsplassene.

SAS Airbus 330. Illustrasjonsfoto fra Wikipedia.SAS-konsernet har i en årrekke vært i alvorlig krise, og presset mot de ansatte har bare økt år for år. Arbeidere og funksjonærer i SAS blir indirekte gitt skylda for at kreditorene banker på døra, de er altså «for dyre». Nå skal de påtvinges nye og dårligere kollektivavtaler. Det innebærer blant annet pensjonsforringelser og lønnsnedslag på inntil 15 prosent. Dette er sosial dumping med godkjentstempel fra den norske regjeringa, en av eierne i selskapet.

Året 1956 var på mange måter et vendepunkt for den daværende sosialistiske leiren og for hele den internasjonale kommunistiske bevegelsen.

Matyas RákosiDen skjebnesvangre 20. partikongressen til Sovjetunionens kommunistiske parti i februar (se Revolusjon nr. 32) hadde beredt grunnen for rekka av svik og nederlag som skulle følge de neste tiåra. Verdensimperialismen og alle reaksjonære krefter var ikke seine om å se mulighetene som åpnet seg. Allerede samme år organiserte kontrarevolusjonen oppstander i den sosialistiske leirens svakeste ledd, nærmere bestemt i Polen og Ungarn.

Rákosi: Komintern-veteranen Matyas Rákosi sto i veien for Krustsjov og imperialistene, og ble gjort til syndebukk og offerbrikke. Han ble personifisert målskive for både antikommunisme og antisemittisme.

Dokumentasjon

Forord fra Revolusjon: Vi presenterer her et lite kjent dokument fra perioden med polemikk mot sovjetrevisjonismen, brakt fram i lyset av All-Unionens kommunistiske parti (bolsjevikene) og gjengitt i det indiske tidsskriftet Revolutionary Democracy (april 2006). APA og KKP mer enn antyder at krustsjovistene tok livet av Stalin, og at Beria spilte en vesentlig rolle i revisjonistenes og imperialistenes skitne spill.

APA og KKPs framtidsbeskrivelse, som i 1964 kunne virke som "utenkelig", framtrer i 2006 som en ganske presis historisk fasit: «… den revisjonistiske provokasjonslinja til krustjovistene [vil]  føre til total ødeleggelse av SUKP og av Sovjetunionen. Dette vil i sin tur føre til at sovjetrepublikkene vil bli omdanna til kolonier og protektorater for den vestlige imperialismen.» 


Pilotene i Norwegian fører en rettferdig kamp mot sosial dumping og streikebryteri i luftfarten.

Mange kansellerte avganger. Foto: JSPilotene i Norwegian har reist seg mot ledelsen i et selskap som har sosial dumping som innbakt del av sin selskapsstrategi. Alle innenriksflyvninger er innstilt etter at streiken ble trappet opp fra onsdag, og de kabinansatte har varslet sympatiaksjoner.

Bjørn Kjos og Norwegian-ledelsen har svart med å opprette en rekke nye datterselskaper – midt under en pågående konflikt. Norsk Flygerforbund kaller det en voldtekt av spillereglene i arbeidslivet, mens den svenske statsministeren Stefan Löfven kaller bruken av streikebrytere for «usselt».

Både de streikende pilotene og de kabinansatte er organisert i Parat (YS). De får støtte fra både LO, Den europeiske transportarbeiderføderasjonen og piloter fra en lang rekke land og konkurrerende selskaper.

I en artikkelserie i tidsskriftet Revolusjon fra 1990, analyserte vi under temaoverskiften «Revisjonismens fallittbo» utviklinga i en rekke av de tidligere sosialistiske landa: Sovjetunionen, DDR, Polen og Jugoslavia. Dette var en periode fylt med frustrasjon i mange gamle venstrepartier verden over – og en periode med hemningsløs eufori i reaksjonens leir.

Fra Revolusjon nr 4 (1990)

Revolusjon nummer 4, 1990 Diktatoriske presidentfullmakter er et desperat svar på det totale forfallet i revisjonistenes Sovjet-imperium.

Det er en utbredt misforståelse at den kontrarevolusjonære prosessen som førte til at sosialismen degenererte og kapitalismen ble restaurert i Sovjetunionen, begynte med Gorbatsjovs innsettelse som generalsekretær i 1985. Sprinteren Gorbatsjov er ankermann i en revisjonistisk maratonstafett. Startskuddet gikk da Krustsjov-revisjonistene tilrante seg ledelsen i parti og stat for trettifem år siden.

Borgerskapet gnir seg i hendene over et LO som aktivt støtter ekspansjonsplanene.

LO-spissene flyr sammen med NHO og Jens Stoltenberg til Indonesia, et regime som antakelig har verdensrekord i nedslakting av arbeiderledere, fagforeningsfolk og kommunister.

fagkomm – Det er få konflikter i forbindelse med Hovedavtalen, oppsummerer Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) etter at revisjonsforhandlingene med LO er avslutta.
Fint få forbedringer ser ut til å ha kommet ut av den siste revisjonen. Det mest konkrete er at det nå er anledning til å velge egne ungdomstillitsvalgte, og at den gamle aldersgrensa på 20 år bortfaller. Men det samla tallet på tillitsvalgte er som før.