Folket har talt makta midt imot og kastet omkull på meningsmålingene. 52 prosent av britene ønsker seg ut av Den europeiske unionen under slagordet 'Take control'.

BrexitDet er fasiten etter at EU-tilhengernes skremselspropaganda ikke klarte å overbevise et flertall av Storbritannias innbyggere om å forbli i EU. Utfallet gjør finanskapitalen og dens politikerkaste rasende. Mediekanalene og europeiske aviser har dagen derpå vært fulle av sorgerklæringer og katastrofevarsler.

Brunskvetting

EU-tilhengerne i inn- og utland beskylder halvparten av britene for å være rasister. De påstår at de eldre har kidnappet ungdommens europeiske framtid. De varsler økonomiske nedgangstider i Europa – som om det skulle være et nytt fenomen.

Utspill fra det høyrevridde Uavhengighetspartiet UKIP har uten tvil hatt rasistiske overslag. Men dette har ikke vært gjennomgående for Leave-kampanjen, verken for den venstreorienterte delen eller den som har vært dominert av Tory-utbryterne med Boris Johnson i spissen. Det altoverskyggende for EU-motstanden i Storbritannia – som overalt ellers – er og har vært opprøret mot diktatene fra Brussel og pulveriseringa av nasjonalt folkestyre og demokrati.

Arbeidsinnvandring

Som gammel kolonimakt har Storbritannia lang tradisjon for innvandring fra Commonwealth-landa, særlig fra det indiske subkontinentet. Overfor disse er det siden 2008 innført et diskriminerende «poengsystem», mens innbyggere i EU/EØS-området kan innvandre og etablere seg fritt. Netto innvandring fra EU har tidoblet seg. Denne massive arbeidsinnvandringa har medført sosial dumping i stor skala, på samme måte som i Norge. Det er følgene av den frie flyten av arbeidskraft etter øst-utvidelsen til EU i 2004 som de britiske arbeiderne reagerer mot, ikke immigrasjon som sådan.

Arbeiderklassen stemte Leave

Det blei tatt for gitt at arbeiderklassen ville følge instruksene fra partitoppen og fagpampene i TUC og stemme «Remain». Spesielt fordi Labour-leder Jeremy Corbyn fra partiets venstre fløy og med fortid som NATO- og EEC-mostander oppfordra dem til det. Men arbeiderne har gjort det motsatte i Labour-bastioner som Sunderland og andre industribyer. 64 prosent av arbeiderne stemte Leave, ifølge denne undersøkelsen. Det har vært avgjørende for seieren til Ut-sida.

Vi ser et opprør mot diktatene fra Brussel og pulveriseringa av nasjonalt sjølstyre.

Arbeiderne kjenner på samme avmakta som andre lag i befolkninga, men er dessuten ekstra hardt ramma av nedskjæringer og velferdskutt fra vekslende reaksjonære regjeringer. Samtidig som EUs krav til minking av budsjettunderskudd blir brukt som argument for sosiale innstramminger og nedbygging av det nasjonale helsevesenet, overfører Storbritannia enorme summer til Brussel. Etter «EU-rabatten» de har framforhandlet, betaler Storbritannia £13 milliarder til EU og får £4,5 milliarder (ca. 45 milliarder kroner) tilbake. Av det siste beløpet går om lag halvparten til Skottland, noe som er med på å forklare at et flertall blant skottene stemte for å bli i EU.

Flere uløste nasjonale spørsmål

Folkeavstemninga har tatt lokket av flere putrende nasjonale spørsmål. Også i Nord-Irland stemte et flertall for å bli værende i Unionen, ikke minst republikanerne som frykter at grensestolpene kan bli gjenreist mellom Republikken Eire og de seks nordfylkene. Både den skotske førsteministeren Nicola Sturgeon fra Scottish National Party og Martin McGuiness og Europaparlamentsmedlem Matt Carthy fra irske Sínn Fein krever ny folkeavstemning.

Skottene ser nok mest på EU som en taktisk alliert i kampen for å løsrivelse, ettersom det er et paradoks hvis de frigjør seg fra sentralmakta i London bare for å underkaste seg den europeiske sentralmakta i Brussel. Sínn Fein betrakter EU som ei bakdør for irsk gjenforening.

dagensnl 20160625Skremslene har fortsatt også etter avstemninga. Dagens Næringsliv 26. juni.Utmeldingsprosessen i henhold til Lisboatraktaten kan ta inntil to år, og mye kan skje underveis. Et mulig scenario på sikt er at Brussel og den britiske finanseliten kan prøve å utnytte den nordirske og skotske misnøyen til å undergrave avstemningsresultatet.

Også andre steder i Europa får Brexit ringvirkninger, for eksempel for den britiske klippen Gibraltar ved Middelhavet, et strategisk landemerke som Spania naturlig nok gjør krav på (men der partene har vært enige om å være uenige så lenge de har vært under en felles EU-paraply). I forhold til britiske særfordeler i EU-land som Kypros og Malta vil det også oppstå komplikasjoner, for eksempel når det gjelder statusen til britiske baser.

Ny handelsavtale

Akkurat som foran folkeavstemningene i Norge i 1972 og 1994 har skrekkpropagandaen fra storkapitalen vært vill og voldsom: Svære annonser betalt av alt fra Goldman Sachs til Airbus til Ungarns ultranasjonalistiske statsminister Jerzy Órban har fortalt at hundretusener av jobber vil forsvinne, at alt vil bli dyrere og at Europa vil kollapse.

Dette var budskapet helt til den 24. juni.

Men så var det visst ikke så ille likevel. EU-president Donald Tusk snakker nå om et styrket (og mer integrert) EU uten Storbritannia, mens han uka før varslet undergang for den europeiske politiske sivilisasjonen hvis britene stemte seg ut av EU.

Knapt timer etter at avstemningsresultatet forelå, var det tyske finansdepartementet ute med et hemmelig tilbud til Storbritannia om en «tilknytningsavtale», ifølge dn.no 
Flere tankesmier og økonomer er allerede frampå om at britene bør velge en «norsk løsning».

Smitten brer seg

Brexit har som forventet allerede gitt stor smitteeffekt. De reaksjonære, nasjonalistiske og fascistiske partiene i Europa prøver som alltid å spille på folkets nasjonale følelser og opprør mot borgerskapet og finanseliten. EUs egen praksis og politikk har i årevis oppmuntra disse kreftene, som Brussel-banden nå gir inntrykk av at de tar avstand fra. Den såkalte troikaen har sjøl innsatt regjeringer og regjeringssjefer fullstendig uten folkelig mandat i Italia, Brussel støtter aktivt den korrupte og pro-fascistiske kuppmakerpresidenten i Ukraina, de smisker for det autoritære Erdogan-regimet i Tyrkia og har som sin øverste sjef en representant for et polsk regime med hang til politisk sensur, fremmedfiendtlighet og religiøs intoleranse.

Det som blir underslått er at det er snakk om store og overveiende demokratiske folkebevegelser som krever innflytelse over egen hverdag og egne politikere. Dette gjelder ikke minst for Danmark sitt vedkommende, der den breie Folkebevægelsen mod EU er i full gang med å mobilisere for en ny folkeavstemning om dansk uttreden av Unionen.

Demningen brister

Vote leave: Thank you!Det måtte skje før eller siden, men det er britene som har sørga for at demningen brister. Det folkelige grunnlaget for EU-prosjektet forvitrer, og EU vil trolig forsøke å svare med en enda tettere integrasjon av den harde kjerna av medlemsstater. Den fransk-tyske blokken kan se sitt snitt til å styrke seg nå som de ikke trenger ta hensyn til angloamerikanernes «trojanske hest», Storbritannia. I neste runde kan dette føre til økte imperialistiske motsetninger mellom EU og USA og innad i NATO. Men vi vil få se mange interne rivninger før den nye kursen manifesterer seg.

Folkene over hele Europa er lei av å bli overhøvla og overhørt. De er lei av å være dørmatter for finanskapitalen og dens råtne politiske system. De er lei av å bli fravristet nasjonal suverenitet og demokratiske påvirkningsmuligheter. Det er en turbulent situasjon som reaksjonære og brune krefter vil prøve å sko seg på. Desto viktigere er det at alle demokratiske og progressive krefter kommer på banen og ikke overlater initiativet til de reaksjonære.

Illusjoner om EU tjener de brune kreftene

Den største og farligste feilen som demokratiske og venstrereformistiske krefter og partier kan gjøre, er å spille videre på illusjonene om et bedre EU, en snillere og mer sosial Union osv., slik som Det europeiske venstre gjør. Illusjonsmakeri av dette slaget er i realiteten en håndsrekning til storkapitalens arbeiderfiendtlige unionsprosjekt. Og enda verre: Etter hvert som massene gjennomskuer den falske forestillingen om at EU lar seg reformere til noe bedre, vil de se på de reaksjonære «nasjonalistiske» kreftene som eneste troverdige alternativ.

Dét ville være en livsfarlig utvikling for Europa, ettersom disse kreftene er en yngleplass for rasisme og utilslørt fascisme. I siste instans vil den europeiske finanskapitalen sette dem i bevegelse for å terrorisere arbeiderklassen og alle demokratiske krefter mens den lar svartskjortene hyle seg hese mot flyktninger, storkapital, bolsjevisme og «jødemakt». Fascismen vil vokse og styrke seg i hurtig tempo dersom ikke de progressive kreftene i Europa inntar og dominerer arenaen for folkelig motstand mot EU-prosjektet. Venstresida må ta hevd på kampen for det nasjonale sjølstyret og demokratiet som monopolkapitalen har fravristet Europas folk.

EØS-kampen opp og fram!

Erna Solberg har i forkant av britenes referendum systematisk rakket ned på den norske løsninga med EØS og fortalt britene at de ville «hate» den fordi den er udemokratisk! Men idet resultatet foreligger på St. Hans viser hun til at Norge har en EØS-avtale som tjener oss veldig godt!

Ettersom Storbritannia er nødt til å finne en eller annen for handelsforbindelse med EU, vil det bli satt fokus på blant annet frihandelsorganisasjonen EFTA (der Storbritannia var medlem fram til 1975) og EØS. Det blir allerede snakka om et EØS+ med særfordeler for Storbritannia, ettersom britene klart har uttrykt at de ikke vil godta noen form for overstyring fra Brussel. Når britene kan forhandle fram en avtale med EU, vil det nødvendigvis flerre sløret vekk fra avgudsdyrkelsen av den hellige EØS-kua som har prega norsk politisk debatt i flere tiår. Ikke bare Nei til EU, men også partier som Senterpartiet og Rødt går nå åpent ut og krever folkeavstemning om avtalen.

I et forsøk på å kvele debatten de ser seile opp, gjør både Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) store anstrengelser for å hevde at enhver debatt om EØS-avtalen vil være «uansvarlig» i den turbulente tida Storbritannia, EU og Norge går i møte.

Men denne gangen skal de ikke lykkes i å legge debatten død før den har startet!

tidsskriftet mcashVar denne artikkelen nyttig? Sett inn en slant på konto 9235 32 26489 eller bruk Donér-knappen. Du kan også scanne koden ved siden av og bruke mCASH.

Tusen takk for bidraget!

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML

Ifølge krigspropagandaen er imperialistene opptatt av å «forsvare sivilbefolkningen». I Libya, i Irak og i Afghanistan.

Det amerikanske magasinet The Rolling Stone har nå offentliggjort bilder fra The Kill Team, ei drapsgruppe i kompani Bravo i Afghanistan, som henretter ubevæpna afghanere på bestialsk vis og skjender likene etterpå. Bildene har vært sensurert av Pentagon, og offentliggjøringa har skapt panikk i Washington.

NATO-landet Tyrkia og president Erdoğan har lenge drevet et dobbeltspill i forhold til den fascistiske terrorgruppa Islamsk Stat, som den ser på som en alliert i kampen mot den kurdiske nasjonale bevegelsen i Syria, Irak og Tyrkia. Regjeringa har et hovedansvar for IS-massakren på tyrkisk jord, skriver det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP.

Massakren i Suruc kostet 30 mennesker livet.Konsekvensene av (det tyrkiske regjeringspartiet) AKPs utenrikspolitikk har nå resultert i massakrer. Mens ingenting er kjent rundt eksplosjonene i Reyhanli og Antep så vi generalprøven på en massakre i Diyarbakir under valgkampen, og de reelle gjerningsmennene har fortsatt ikke blitt tatt.

I løpet av de første 24 timene av angrepet på Libya, slapp amerikanske B-2 førtifem 900-kilos bomber. Alle disse massive bombene, sammen med krysser-raketter skutt ut fra britiske og franske fly og skip, inneholdt stridshoder av utarmet uran (DU).

syria kartflaggHvordan kunne det ha seg at Egeland og andre sa at det ikke kommer mat inn i Øst-Aleppo når det kom tonnevis av våpen inn?

Noen må stilles til ansvar. Mange må stilles til ansvar, skriver Eva Thomassen i dette innlegget.

eva thomassenEva Thomassen.Utenriksminister Børge Brende måtte med grøtete stemme i dag (30. desember) på direkte spørsmål – i «Politisk kvarter» på NRK, erkjenne at president al-Assad er Syrias president. Stille satt APs Anniken Huitfeldt og SVs Vegar Solhjell og nikket gjennom mikrofonen. Hvorfor så mollstemte? De har promotert en krig de har tapt. De har lagt breisida til i 6 år med beskyldninger mot en lovlig valgt president i en suveren stat for å få han styrtet. Beskyldninger som ikke har rot i virkeligheten. Operasjon fredelige demonstrasjoner mot en diktator nådde ikke helt til mål.

Krigerstaten Norge forbereder nye brudd på folkeretten: Etter lengre tids nøling har regjeringa, med Arbeiderpartiet som ivrig pådriver, bestemt seg for å trosse advarslene og blande Norge militært inn i Syria.

Telemark bataljon trener kurdere i Irak. © Foto: Torbjørn Kjosvold / ForsvaretFra Irak til Syria
Telemark bataljon trener kurdere i Erbil i Irak.
© Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediearkiv
En styrke på rundt 60 norske soldater skal stasjoneres i Jordan for å trene, rådgi og yte operativ støtte til «lokale syriske grupper». Spesialstyrker inngår i den norske kontingenten. Allerede nå åpner regjeringa for at disse styrkene, «hvis operasjonskonseptet utvikles», kan bli operative inne på syrisk territorium etter at Stortinget er «konsultert».

Det er et så altfor velkjent refreng som spilles ut etter terroren i Paris: Makthavernes svar på terroren fostret av Vestens kriger er enda mer krig ute og mer undertrykking hjemme.

hollande paris isisRetorikken fra den franske presidenten Francois Hollande og andre statsledere ligner til forveksling den til daværende president George Bush da han etter 11. september 2001 lanserte sin «krig mot terror» og gikk løs først på Afghanistan, deretter Irak.

NATO-Jens følger ivrig opp: – Det er simpelthen ikke noe alternativ å ikke bruke militær makt nå, sier han.

Klikk på bildet for å gå til wikileaks.The Pentagon Papers avslørte i 1971 presidentene Johnsons og Nixons løgner om krigen i Vietnam. De fikk stor betydning for krigsmotstanden i USA.

De nye lekkasjene fra nettstedet Wikileaks om krigen i Afghanistan kan vise seg å få en lignende effekt. Stridsrapportene som er offentliggjort, påviser tusenvis av krigsforbrytelser.

På toppen av disse dårlige nyhetene for okkupantene, viser tapstallene for juli 2010 det største mannefallet for amerikanerne siden innmarsjen i Afghanistan i 2001.

Tripoli, Libya, Juli 2011

Bilder fra Tripoli juli 2011Se bilder fra masseprotestene i Tripoli mot NATOs bombekrig mot Libya, fotografier og opptak som stort sett er «oversett» av de store mediaselskapene.

  • Klikk på bildet for å se video i nytt vindu.

Alle foto © Mahdi Darius Nazemroaya, CRG and Réseau Voltaire, 2011.

Libyas rikadvokat har sagt at NATOs luftangrep har drept mer enn 1100 sivile og skadet tusenvis av andre siden slutten av mars. Han vil tiltale NATO-sjefen for krigsforbrytelser.

60 år med NATO er 60 år for mye

Den 24. mars 1999 avslørte NATO seg i full skala som en aggressiv allianse. Bomberegnet over Jugoslavia var første utprøving av NATOs nye aggresjonskonsept.

Beograd er fortsatt preget av NATOs bombing. Tiårsdagen blir markert i Beograd, bare ei uke før NATO-høvdingene skal feire sitt 60-årsjubileum i Strasbourg. I Strasbourg blir det mobilisert til storinnrykk av motdemonstranter fra hele Europa. I et opprop undertegnet av blant andre tidligere amerikansk justisminister Ramsey Clark, blir det minnet om at mer enn 80 prosent av NATOs bombetokter var retta mot sivile mål, boligkvarterer, arbeidsplasser, helseinstitusjoner og skoler. 50 000 ammunisjonsrunder med utarmet uran har, i tillegg til bombardement mot kjemiske fabrikker, forårsaket forgiftning av mennesker og miljø for lang tid framover. Den dag i dag blir folk drept av klasebomber og miner.

Med denne ulovlige krigen og aggresjonshandlinga mot Jugoslavia brøt NATO sin egen pakt og krenket slutterklæringa fra Helsinki såvel som FN-charteret. Suvereniteten og den territorielle integriteten som FN-charteret slår ring om, ble ignorert og rett og slett bombet i filler. Dette var også den første krigen der mediene ble et viktig angrepsmål: TV-stasjonen i Beograd ble smadret av NATO og internettlinjene til landet ble forsøkt stengt av.

filmrullSe videoen Serbia ten years on
Dokumentasjon Som en motvekt mot den imperialistiske krigspropagandaen, bringer vi her et utdrag fra Talibans melding fra slagmarken i Afghanistan.


I navnet til Allah, den nådige og barmhjertige.

De siste to ukene har en hær på 15.000 mann fra NATO, Storbritannia og USA gjennomført militære operasjoner i det lille området rundt Marjah, som ligger i Nad Ali-distriktet [kart]. En rekke fiendtlige bombefly, inkludert ubemannede droner og 60 kamphelikoptre deltar i operasjonen. Utenom dette har fienden også satt inn sine store og mest avanserte stridsvogner, Abraham og Shifton, som veier ca 65 tonn stykket.

Men til tross for forberedelser, skryt og propagandastunt har fienden vært ute av stand til å gjøre framskritt mot en liten gruppe av Mujahedin, som ikke teller mer enn 1000 væpnede menn og har våpen som ikke kan sammenlignes med fiendens. Men likevel, den selvoppofrende og dedikerte mujahedin har modig og vellykket stengt veien for okkupantene.

Leigehær for USA med lidingar for det syriske folket som resultat.

Folkets forsvarseenheter (YPG) i kamp mot Nusrafronten i Ras al-Ayn. Foto fra Wikipedia.Folkets forsvarseenheter (YPG) i kamp mot Nusrafronten i Ras al-Ayn. Foto fra Wikipedia.Noreg si rolle i Syria-krigen vil gå frå politisk støttespelar for å få til regimeskifte i Syria, til ei aktiv, om enn lita, militær rolle.

20. mars 2009: 6 år med okupasjon.

 

Komiteen for et fritt Irak har laget denne plakaten i anledning 6-årsdagen for den kriminelle okkupasjonen av Irak. Illustrasjon ved Carlos Latuff.

Plakaten kan lastes ned fra www.frittirak.no

København, 09.17.11 (CAKO) Walter Fauntroy, prest og tidligere medlem av den amerikanske Kongressen (Dem.), hevdet i et intervju med den afrikansk-amerikanske ukeavisen The Afro, publisert 7. september, at han i løpet av et utvidet fredsoppdrag i Libya har sett danske spesialstyrker – sammen med franske – storme landsbyer og halshugge, lemleste og drepe så vel opprørere som soldater lojale mot den libyske regjeringen under Muammar Gaddafi.

Sampol-konferansen i Bergen arrangeres av masterstudenter i Sammenliknende politikk ved UiB. Årets tema var «kampen mot terror», og da var det visst naturlig at den norske statsterrorismens frontfigur, Grete Faremo, åpnet konferansen …

Nei til terrorkrig.Aktivister fra KPml var på plass utenfor konferanselokalene og delte ut  en løpeseddel med klar melding om at Norge skal ut av krigene i Afghanistan og Libya, og at Faremo må stilles til ansvar for norske krigsforbrytelser.

Krigsalliansen NATO har samlet sine undersåtter på toppmøtet i Warszawa.

Stopp NATODet er også besluttet at Norge skal sende soldater til Øst-Europa som en del av krigsforberedelsene mot Russland. Erna Solberg mener at Russland ikke har noen grunn til å bli misfornøyd over at Norge nok en gang viser fingeren østover. Hun sier til NRK: «Det er viktig for NATO-solidariteten at alle land i NATO føler at NATO faktisk kan hjelpe dem med sikkerheten, og kan i en gitt krisesituasjon komme med hjelp.»

Det «frie og demokratiske» Vesten gjør nå felles sak med al-Qaida for å styrte et relativt sekulært regime.