De bruker honnørord som norske nasjonale verdier. De hyller Eidsvold, 1814 og 1905. De har gjerne de lengste 17. mai-sløyfene. Men politikerne som styrer landet på vegne av storkapitalen, opptrer under falskt flagg.

Evnukker for EU?Politiske evnukker for EU?

Med åpne øyne undergraver de nasjonale interesser ved å avstå stadig større deler av norsk suverenitet til EU, helt på tvers av folkeviljen.

Nå vil de bruke en utvidelse av EØS-avtalen til å amputere enda mer av det nasjonale sjølstyret ved at overvåkingsorganet ESA skal kunne overstyre norske banker, kredittinstitusjoner og pensjonskasser.

Den mest omfattende suverenitetsavståelsen siden EØS-avtalen ble inngått, skal legges fram for Stortinget innen 13. juni for å få til et hastevedtak før sommeren. Regjeringspartnerne Høyre og Fremskrittspartiet allierer seg med Arbeiderpartiet i det som ligner et nytt politisk kupp.

Finanstilsyn og Bankunion

Finanstilsynet til EU består av myndigheter for bank-, verdipapir- og forsikringssektorene (EBA, ESMA og EIOPA). Alle disse organene er i praksis del av EUs bankunion, der Den europeiske sentralbanken ESB i Frankfurt har siste ord. Formålet med tilsynsordningene skal være å bidra til «finansiell stabilitet» i Europa og motvirke nye finanskriser.

I virkeligheten dreier det seg om fri flyt for europeisk finanskapital. EU sitt nye direktiv om kapitalkrav, som setter et maksimumstak for hvor stor kapitaldekning reguleringsmyndighetene kan kreve, harmonerer for eksempel dårlig med det angivelige formålet. Fra før av har den norske regjeringa akseptert innskuddsdirektivet, som betyr at garantidekningen for norske bankinnskudd hvis en bank går konkurs blir mer enn halvert (fra tidligere to millioner kroner til åtte hundre tusen kroner).

ESA får siste ord

Ettersom EFTA-statene i EØS ikke er del av EU eller underlagt ESB, har det blitt snekra i hop en konstruksjon der EFTA sitt overvåkingsorgan (ESA) får mandat til å treffe rettslige bindende vedtak mot nasjonale tilsynsmyndigheter og enkeltinstitusjoner i Norge, Liechtenstein og Island. Dette betyr at ESA kan gripe inn, gjøre vedtak og fatte bindende beslutninger direkte overfor norske banker, pensjonskasser og andre typer finansinstitusjoner. Norge vil med dette overføre kompetanse og nasjonal beslutningsmyndighet til ESA og EFTA-domstolen.

Valgte norske organer abdiserer villig fra den politiske makta de er gitt av en Grunnlov som de insisterer på at de hyller og respekterer. For at en så omfattende suverenitetsavståelse skal være gyldig, kreves det at tre av fire stortingsrepresentanter stemmer for (Grunnlovens § 115, tidligere § 93). Det er dette H, FrP og Ap vil hastebehandle før sommerferien.

Politiske kastrater

Ettersom EØS-motstanderne på Stortinget, hovedsakelig fra SV og Sp, neppe samler tilstrekkelig antall stemmer til å blokkere forslaget, vil enda mer nasjonalt sjølstyre trolig bli overført til EU. Det faktum at det norske folket to ganger har sagt dundrende nei til EU-medlemskap i enhver form (det daværende EEC var faktisk mindre omfattende enn dagens EØS-avtale), betyr åpenbart ikke det døyt for et stortingsflertall som gjerne kastrerer sin egen politiske makt.

Den progressive, unge borgerklassen som utgjorde mange av Eidsvoldmennene i 1814 ville vrengt seg om de hadde måttet skue sine egne etterkommeres atferd. Vi tror de hadde vært enige i at en i dag knapt kan snakke om et nasjonalt norsk borgerskap, kanskje bortsett fra i deler av næringsmiddelindustrien. Ikke bare er det moderne borgerskapet ute av stand til å ivareta nasjonens interesser. Denne klassen av normløse kremmere er også en skam for sitt eget opphav – det en gang unge, norske og nasjonale borgerskapet som innstifta Grunnloven i allianse med bondestanden.

Borgerskapet ute av stand til å lede nasjonen

Brorparten av denne klassen er imperialistisk, umoralsk og unasjonal i hele sin karakter. Herkerklassen viser seg daglig ute av stand til å hegne om nasjonale ressurser (som den vil selge ut); den leder landet ut i grådige ressurskriger; den evner i stadig mindre grad å sørge for befolkningens velferd og sikkerhet – og den er altså villig til å gi bort grunnsteiner i det historiske demokratiske mandatet som gjorde det mulig for borgerskapet å bli nasjonens herskende klasse.

Lederfigurer fra det moderne monopolborgerskapets viktigste partier: Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, går gjerne rett bak flaggborgen 17. mai. Men de har ingen respekt for verken folket, nasjonen eller Grunnloven. De opptrer under falskt flagg.

Nasjonens forsvarere er det i dag arbeiderklassen som er, i allianse med bønder, fiskere og progressive intellektuelle. Den økonomiske og politiske kremmerstanden som styrer Norge formelig roper på avløsning.

Les faktaark fra Nei til EU for mer bakgrunn om EUs finanstilsyn i EØS

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML
Paroler mot krigen i Afghanistan var godt synlige i motdemonstrasjonen. Foto: Revolusjon.
Foto: Revolusjon.
Om lag to tusen mennesker samlet seg til en fredelig protest mot tildelinga av fredsprisen til Barack Obama i Oslo den 10. desember. Dermed ble det skapt ei nødvendig motvekt til Obamania-rusen som har preget mediebildet de siste dagene.

Et trettitalls organisasjoner hadde tilsluttet seg arrangementet, blant dem KPML og ML-gruppa Revolusjon. Den amerikanske fredsaktivisten Cindy Sheehan var en av appellantene før avmarsj fra Jernbanetorget. Etter toget var det konsert på Smuget og på Blitz.

Flere bilder fra demoen på fronlinjer.no

Intervju med Kim Kopperud, talsperson for Stopp NATO.

Kim KopperudKim Kopperud (21) er mangeårig aktivist og talsperson for det nye initiativet Stopp NATO. Revolusjon har bedt ham fortelle hva det går ut på.

– Hvorfor kommer dette initiativet og oppropet akkurat nå?

– NATO driver aktivt og trapper opp nivået på konfliktene med Russland og Kina samt at alliansens medlemsland deltar eller har signalisert at de vil delta i en rekke nye kriger. Vi som står bak dette initiativet mener det er nødvendig å mobilisere for å stoppe aggresjonen til NATO. Kampen mot NATO har blitt ytterligere aktualisert i Norge nå som Jens Stoltenberg har blitt valgt som ny generalsekretær i militæralliansen.

Komiteen for et fritt Irak fordømmer i denne uttalelsen FN-vedtaket om en flyforbudssone over Libya.

FNs sikkerhetsråd vedtok 17. mars – med fem avholdende stemmer – en såkalt flyforbudssone over Libya. Dette er ikke noe håndslag til det libyske folket, men regelrett imperialistisk aggresjon som må fordømmes.

Den truende krigen mot Jemen er i gang!

Den sjiamuslimske «halvmånen» i Midtøsten.Det er rapportert at 100 saudiske krigsfly har bombet den jemenittiske hovedstaden Sanaa som nylig ble erobret av Houthi-opprørere, og at om lag 150.000 soldater er satt inn i en bakkeoffensiv i det nordlige Jemen.

NATO-landet Tyrkia og president Erdoğan har lenge drevet et dobbeltspill i forhold til den fascistiske terrorgruppa Islamsk Stat, som den ser på som en alliert i kampen mot den kurdiske nasjonale bevegelsen i Syria, Irak og Tyrkia. Regjeringa har et hovedansvar for IS-massakren på tyrkisk jord, skriver det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP.

Massakren i Suruc kostet 30 mennesker livet.Konsekvensene av (det tyrkiske regjeringspartiet) AKPs utenrikspolitikk har nå resultert i massakrer. Mens ingenting er kjent rundt eksplosjonene i Reyhanli og Antep så vi generalprøven på en massakre i Diyarbakir under valgkampen, og de reelle gjerningsmennene har fortsatt ikke blitt tatt.

Det er et så altfor velkjent refreng som spilles ut etter terroren i Paris: Makthavernes svar på terroren fostret av Vestens kriger er enda mer krig ute og mer undertrykking hjemme.

hollande paris isisRetorikken fra den franske presidenten Francois Hollande og andre statsledere ligner til forveksling den til daværende president George Bush da han etter 11. september 2001 lanserte sin «krig mot terror» og gikk løs først på Afghanistan, deretter Irak.

NATO-Jens følger ivrig opp: – Det er simpelthen ikke noe alternativ å ikke bruke militær makt nå, sier han.

Norske NATO-styrker fører ikke bare militær krig mot afghanerne, de driver også massiv psykologisk krigføring (psyops) i ISAF-regi.
«Gjennom militære aviser, radiokanaler og tv-sendinger spiller psykologisk krigføring en stadig viktigere rolle i internasjonale operasjoner. Forsvaret har ingen betenkeligheter med å bruke egne medier til å påvirke lokalbefolkningen.»
Klar tale fra Forsvarets Forum.Dette meldte Forsvarets Forum allerede i 2006.

Egen psyops-kapasitet

Det norske Forsvaret har i flere år jobbet med å bygge ut en psyops-kapasitet, og Forsvarets skole i etterretning og sikkerhet har hatt en liten seksjon for «fagområdet», som er blitt gitt stadig høyere prioritet. Den er særlig aktiv i Afghanistan.

Den danske foreningen Oprør har erklært at de nå etter å ha samlet inn penger for colombianske FARC og palestinske PFLP og oppfordret andre europeiske organisasjoner til å gjøre det samme, har blitt tiltalt i et siste steg i heksejakten fra krigsforbryterne i den danske regjeringen.

I følge Oprør ble «Patrick Mac Manus i dag arrestert og tiltalt etter straffelovens paragraf 114, den såkalte terrorloven. Siktelsen kommer på bakgrunn av Opprørs internasjonale appell til organisasjoner og enkeltpersoner om å støtte firgjøringskamper rundt om i verden.» Les mer på www.opror.net

Dette er den foreløpig siste omdreining på den danske statens «terrorskrue». Tidligere i sommer ble det lansert en vill kampanje for å kriminalisere den danske solidaritetskomiteen Komiteen for et frit Irak – www.fritirak.dk

Luftangrepet mot Jemen er brudd på internasjonal lov og en aggresjonshandling!

Saudi-Arabia er USA-imperialismens forlenga arm i Midtøsten, som nå har gått løs på Jemen og slakter arabere i navnet til arabere. Det skriver de iranske marxist-leninistene i denne uttalelsen.

toufanOnsdag 25. mars fikk Saudi Arabia grønt lys av de amerikanske imperialistene og med støtte fra stater som Jordan, Kuwait, Bahrain, De forente arabiske emirater, Qatar … til å starte bombardementet av flere byer, flyplasser og militærbaser kontrollert av sjiamuslimske Houthi (Zaidi) under navnet Operation Decisive Storm. Påskuddet var at det var nødvendig å hindre framrykkinga til «sjiamuslimske terrorister».

Imperialistenes innblanding i Ukraina gjør situasjonen i Europa stadig farligere. USA truer med å sende våpenhjelp til regimet i Kiev, mens flere NATO-land vurderer det samme.

Demonstrasjon i Berlin mai 2014 i protest mot krigen i Ukraina. Foto: Uwe Hiksch. CC-BY-NC-SA Demonstrasjon i Berlin mai 2014 i protest mot krigen i Ukraina. Foto: Uwe Hiksch. CC-BY-NC-SA

Samtidig er den tyske forbundskansleren Angela Merkel og den franske presidenten Francois Hollande på visitt i Moskva for å drøfte en våpenstillstand i Ukraina for å gi Kiev-regimet et pusterom.

Vi oppfordrer den norske regjeringen til å trekke ut alle norske soldater fra Afghanistan. 

Vestens krigføring i Afghanistan har ikke svekket, men styrket terrorismen. Den har også gjort livssituasjonen verre for den jevne afghaner og peker ikke fram mot en fredelig gjenoppbygging av landet. At Norge fører krig i Afghanistan vil også på sikt svekke vår egen sikkerhet og forsvarsevne, sier initiativtakerne til «Hent soldatene hjem» (HSH), som er en ad-hoc-organisering av arbeidet for å få de norske soldatene hjem fra Afghanistan.

En skarpskyttermedalje fra Nobelkomiteen? Tegning: Carlos Latuff.• Barack Obama er øverstkommanderende for de brutale okkupasjonshærene i Afghanistan og Irak.
• Obama viderefører krigspolitikken til George Bush, han har til og med beholdt Bush sin krigsminister, Robert Gates.
• Det første president Obama gjorde etter at han fikk fredsprisen, var å godkjenne at 30.000 nye soldater skal sendes til Afghanistan.

Det er skapt et bilde av Barack Obama som den nye Messias. Men Obama reproduserer politikken til Bush, bare pakket inn med andre ord. Forandring – change – var slagordet som president Barack Obama gikk til valg på. En svart president i USA er i seg sjøl historisk. Men bortsett fra det består forandringen i forhold til regimet til George Bush stort sett i retorikk fra en begavet orator.

{tab=Motdemonstrasjon kl 1800}Møt opp ved Jernbanetorget torsdag 10. desember og vis hva du mener om Nobelpristildelinga. Appeller ved bl.a. Cindy Sheehan, amerikansk fredsaktivist og Palestinakomiteen. En rekke organisasjoner, blant dem Kommunistisk plattform og ML-gruppa Revolusjon, slutter opp om arrangementet som har parolefrihet. Oslo blir beleiret, makta kan finne på å stanse busser, tog og T-baner – vær ute i god tid!

{tab=Våre paroler}• «Amerikansk lederskap?» Nei takk!
• Ingen fredspris til krigsforbrytere!
• USA ut av Afghanistan og Irak!
• Alle norske soldater ut av Afghanistan nå!
• Støtt den irakiske og afghanske motstanden!

{tab=Unntakstilstand}2.600 norske politifolk og flere hundre amerikanske sikkerhetsvakter og agenter i følget til Obama beleirer Oslo under presidentbesøket. Byen kommer til å være i unntakstilstand, retten til å bevege seg fritt eller demonstrere vil bli svært begrensa. Folk vil bli forsøkt skremt til å holde seg unna sentrum. Ikke bare får vi innskrenka  ytrings- og bevegelsesfrihet, det norske folket vil også få skatteregninga på minst 100 millioner kroner.

København, 09.17.11 (CAKO) Walter Fauntroy, prest og tidligere medlem av den amerikanske Kongressen (Dem.), hevdet i et intervju med den afrikansk-amerikanske ukeavisen The Afro, publisert 7. september, at han i løpet av et utvidet fredsoppdrag i Libya har sett danske spesialstyrker – sammen med franske – storme landsbyer og halshugge, lemleste og drepe så vel opprørere som soldater lojale mot den libyske regjeringen under Muammar Gaddafi.

Norge ut av NATO. Foto: Revolusjon CC/BYNATO går til toppmøte i Lisboa den 19. november for å legge det som kalles en ny strategi, NATO 2020. Sist NATO reviderte sin strategi, for elleve år sida, var det starten på et bomberegn over Jugoslavia som siden har fortsatt out-of-area østover og eskalert i takt med «krigen mot terror».

Strategiutvalget, som er ledet av tidligere utenriksminister Madeleine Albright, legger opp til en «allianse som er tilpasningsdyktig og fleksibel i denne perioden med usikkerhet i det 21. århundret». Det meste av denne usikkerheten skyldes nettopp et stadig mer aggressivt NATO, men det inngår ikke i analysen.

Den 9. april avholdt Stopp NATO stiftelsesmøte i Bergen, og er nå blitt en medlemsorganisasjon.

reddbarnafranatoI mange år har den norske krigsmotstanden ligget mer eller mindre nede. Etter at SV gikk inn i regjering i 2005 og tok fatt på å støtte Stoltenbergs forbryterske kriger mot Afghanistan og ikke minst Libya, ble store deler av den gamle fredsbevegelsen lammet – enten av sjokk eller apati.

Nå fins det endelig et alternativ for den som vil engasjere seg aktivt mot militarisering, opprustning og krigsforberedelser – og få Norge ut av NATO!

Lytt til sangen og se videoen her.