2015 begynte med en svær politisk generalstreik til forsvar av arbeidsmiljøloven, den første på 16 år. Folk var mer enn villige til å slåss mot legalisering av løsarbeidersamfunnet, men hovedorganisasjonene LO, YS og Unio bøyde sjølsagt av for den hellige parlamentarismen så snart noen timers utblåsning var unnagjort.

Brakseieren til Syriza ved valget i Hellas var en trøkk i trynet på EU. Men det gikk dessverre som vi spådde, det reformistiske Syriza har ikke innfridd og fungerer nå som rein administrator for EUs kuttpolitikk.
Heller ikke grekernes oxi ved folkeavstemninga i juni har løsnet strupetaket til Brussel. For det greske folket har situasjonen gått fra vondt til verre.

Mot sosial dumping og privatisering

bryggesol-oslohavn-22062015Forsvar Arbeidsmiljøloven.Havnekonflikten fikk en ny opptrapping da Norsk Transportarbeiderforbund innledet boikott i Oslo Havn i februar. Bryggesjauerne har fortsatt kampen mot Yilport og det kommunale havnestyret med nesten daglige markeringer. Forventingene til et nytt Ap-byråd med Rødt som støtteparti, har så langt ikke gitt særlig uttelling. Både i Norge og internasjonalt har mange vist solidaritet med den tøffe kampen som havnearbeiderne fører. Men Transportarbeiderforbundet har blitt presset på defensiven av flere ytre og indre forhold. Ved utgangen av året tyder stadig mer på at havnekonflikten står ved et avgjørende veiskille.

Også i andre bransjer har det vært tøffe kamper mot sosial dumping. En flere uker lang streik blant pilotene i Norwegian ga til slutt en delseier i kampen mot sosial dumping i luftfarten.

Kamp mot jernbanereformen sto i sentrum på forsommeren. I juni sto alle tog stille i tre timer da Jernbaneforbundet og Norsk Lokomotivmannsforbund sa nei til konkurranseutsetting av persontrafikken. Med reformen får privat kapital et nytt sugerør inn i offentlige kasser.

Tidenes mest tafatte LO-ledelse?

Da Erna Solberg stokket om på regjeringa si før jul, ga den nye arbeidsministeren beskjed om at regjeringa ga opp kampen for søndagsåpne butikker. Denne ideologiske kampsaken har liberalistene sett seg tjent med å utsette, av hensyn til støttepartiene og enda mer på grunn av den massive motstanden i hele opinionen. Dessverre må dette oppsummeres som omtrent den eneste delseieren på den faglige fronten i året som gikk.

LO-ledelsen har demonstrert at den stort sett bare har det i kjeften, og knapt nok det. I forhold til havnearbeiderne snakker vi om regelrett forræderi som burde ha ført til mistillitsforslag. Etter obligatoriske pressemeldinger og fanemarkeringer, har fagtoppen resignert i alle faglige kampspørsmål og utsatt dem til neste valg. Med sitt parlamentariske fokus og sitt siamesiske forhold til Arbeiderpartiet er LO-ledelsen i ferd med å underminere fagbevegelsen som en sjølstendig kraft. Fagbevegelsen blir redusert til hurragjeng foran kommune- og stortingsvalg, og mellom valgene prøver man tvistesakene for borgerskapets klassedomstoler.

Mye kan sies om tidligere LO-ledelser, men det er lenge siden vi har sett en så tafatt LO-ledelse under ei Høyre-regjering. Den har for sikkerhets skyld forberedt medlemmene på reallønnsnedgang allerede flere måneder før hovedoppgjøret 2016. Snakk om å føre kamp med fynd og klem!

EØS-kamp og kommunevalg

Ved årets utgang viste ei meningsmåling at hele 72 prosent av folket er imot norsk medlemskap i EU. Sjøl i EU-partiet Høyre er bare 28 prosent for!

I august ble det lansert et kjendisopprop mot EØS-avtalen. Samtidig gikk startskuddet for underskriftsaksjonen Ut av EØS som ved årets utgang nærmer seg elleve tusen underskrifter. Fellesforbundet var nær ved å bli det fjerde LO-forbundet som sa nei til EØS-avtalen. Det skjedde ikke, men det største forbundet i privat sektor vedtok særs EØS-kritiske uttalelser på landsmøtet i høst.

Kamp mot EØS, kombinert med den folkelige motstanden mot TISA og TTIP, vil komme til å prege det kommende året i enda større grad enn tilfellet var i året som gikk.

Ved høstens kommunevalg fikk høyrepartiene en kraftig smekk fra velgerne. Rødt er tatt inn i det gode selskap som koalisjonspartner eller støtteparti for høyresosialdemokratiet i flere byer, blant annet i Troms, Bodø og Oslo.

Valgresultatet viste frustrasjon med den cyanidblå regjeringa, men det var langtifra en venstrevind. Valgvinneren Miljøpartiet de Grønne har inntatt mange kommunestyrer. Partiet hater alle utslipp som ikke kommer fra cannabis, det vet ikke hva det skal mene om EU og synes det er flott med lønnsnedslag.

Framfor alt viste valgresultatet at stadig færre gidder å avgi stemme. I enkelte bydeler i Oslo var det bare en av tre som så noen grunn til å oppsøke et valglokale.

Flyktninger og «Godhetstyranni»

Europa mot Afrika. Tegning: Carlos Latuff.EU-konstruksjonen har blitt alvorlig rystet i året som gikk. En million flyktninger har søkt seg til Europa, mange gjennom en livsfarlig ferd over Middelhavet. De har møtt nyreiste murer og piggtråd når de først har ankommet det «åpne» Europa. EU-statene krangler innbyrdes og Schengen-systemet knaker i sammenføyningene.

I løpet av et halvt år har den norske regjeringa funnet ut at «medmenneskelighet» var misforstått «godhetstyranni», og skal nå innføre Europas strengeste innvandringspolitikk. Med justisdepartmentet bekledd av FrP-ministre som Anders Anundsen og Sylvi Listhaug kan både flyktninger og andre se fram til et Annus Tyrannicus hva rettsprinsipper angår.

Terrorangrep i TyrkiaBombeterror mot progressive i Ankara oktober 2015.Bombeterror mot progressive i Ankara oktober 2015., Tunisia, Libanon, Danmark og Frankrike har gitt makthaverne påskudd for drakoniske unntakslover og mer massiv overvåking. Mange slike tiltak var forberedt lenge før de siste terrorangrepene. Også i Norge har sjefene for PST og E-tjenesten forlangt full tilgang til stordata for å kunne overvåke alt og alle til enhver tid. Og politiets midlertidige bevæpning er i praksis gjort permanent.

Imperialistmaktene posisjoner seg

Den økonomiske verdenskrisa har forsterket den ujevne utviklinga mellom de imperialistiske hovedsentraene. Europa har opplevde de største og mest aggressive militærøvelsene på mange tiår, og Jens Stoltenberg har vært særdeles flink gutt i jobben med å suge Sverige og Finland inn i NATOs malstrøm. Både i Østersjøen og Middelhavet har de imperialistiske alliansene oppvist en voldsom militær aktivitet. NATO har med øvelsen Trident Juncture spesialisert seg i «hybrid krigføring», det vil si skjult og uerklært krigføring, noe alliansen ikke på noen måte unnslår seg.

USA har delvis klart å gjenvinne økonomisk styrke, mest på bekostning av EU og Russland. Det dramatiske fallet i oljeprisen i løpet av 2015 har betydd et kraftig økonomisk tilbakeslag for Russland (som det også har gjort for Norge). Til gjengjeld har Russland markert militær handlekraft og tydelig vist muskler gjennom sin intervensjon i Syria.

EU viser få tegn til å komme seg ut av den økonomiske bakevja, og Brussel har i løpet av året hatt mer enn nok med å prøve å hindre unionsprosjektet fra å falle fra hverandre. Monopolkapitalens voktere i Brussel møter stadig støtte motstand fra de europeiske folkene.

Året begynte med Syrizas valgseier i Hellas, fortsatte med at Ungarn egenhendig bygde grensegjerder i det «åpne» Europa og med britiske utmeldingstrusler, før året ble rundet av med det danske nej i desember. De reaksjonære politikerne i enkeltstatene møter protestene fra eget folk ved å skylde på Unionen, mens EU-kommisjonen på sin side legger skylda for problemene på nasjonalstatene og hevder at det rustne unionsprosjektet beveger seg for langsomt framover. EU-kritiske partier på både høyre og venstre fløy øker sin oppslutning i mange europeiske land, fra Finland til Portugal.

Kina har styrket sin posisjon som imperialistisk utfordrer, men bygger opp en bobleøkonomi som kan velte landets rolle som verdensøkonomiens siste redningsplanke. Den kinesiske valuten renminbi (yuan) er godkjent av Pengefondet IMF som en av de internasjonale reservevalutaene ved siden av dollar, euro og yen.

Både i Latin-Amerika og Afrika setter Kina sine fotavtrykk. Særlig i Afrika spiller Kina en hovedrolle som investor og utbygger av infrastruktur. Handelen mellom Kina og Afrika er på over 220 milliarder dollar årlig, og skal etter planen øke til 400 milliarder innen 2020. Som motytelse for sletting av gjeld, innførte Zimbabwe yuan som offisiell valuta kort før årsskiftet. Den kinesiske nykolonialismen overfor Afrika fører til stadig mer desperate mottiltak fra USA og EU, mottiltak som gir seg utslag i en voldsom opptrapping av «lokale» kriger og konflikter over store deler av det ressursrike kontinentet.

Klimafarse i Paris

CO2-utslippene fra 40 000 tilreisende til klimatoppmøtet i Paris har antakelig påvirket klimaet i større grad enn de uforpliktende utslippsbegrensningene som deltakerkanda ila seg sjøl.

Parisavtalen som hylles unisont er fullstendig uforpliktende: Det er enkeltlanda sjøl som frivillig legger inn sine klimamål og de står dessuten fritt til å trekke seg fra hele avtalen etter tre år!

Mens alle verdens medier forteller folket at klimaspørsmålet og klimatoppmøter er «det viktigste spørsmålet i vår tid», overskygger de bevisst det langt mer akutte spørsmålet for menneskeheten: Faren for stadig nye imperialistiske kriger, og i verste fall: verdenskrig.

Ny omdreining i terrorkrigen

12 prosent økning i militærutgiftene.Norge posisjonerer seg for krig. Den store vinneren i statsbudsjettet for 2016 er Forsvaret, mens velferden kuttes ned. I suveren forakt for FN-pakten og Syrias suverenitet, forbereder regjeringa Solberg norsk militær innblanding i nok et fremmed land. Det skjer selvfølgelig etter en «forespørsel» fra USA. Men de fagmilitære advarer mot norsk deltakelse i et nytt ragnarokk à la Libya.

Den eneste forespørselen som ville ha folkerettslig legitimitet, ville være om den kom fra den syriske regjeringa. Men for NATO er det uaktuelt å samarbeide med Damaskus for å knekke terroristene og fremmedkrigerne som er NATOs og de reaksjonære arabiske regimenes eget produkt. NATO-landet Tyrkia er tvert imot en av terroristenes viktigste sponsorer, som også allierer seg direkte med Nusrafronten og Daesh for å knuse den kurdiske frigjøringsbevegelsen og all progressiv opposisjon i Tyrkia.

Faren for at en verdenskrig kan bli utløst med utgangspunkt i kampen for innflytelse i Syria og Midtøsten er reell og større enn noen gang i nyere tid. Psykologisk er vi i krig med Russland allerede, det gjennomsyrer også kulturlivet. Serier og hørespill på TV2 og NRK levner ingen tvil om at Russland når som helst vil overfalle oss, og at NATO er vår beste venn.

2016 vil by på nye omdreininger med krigsforberedelser, rasisme, krisepolitikk og velferdskutt. Imperialisme betyr reaksjon over hele linja. Det eneste som kan stagge katastrofen som imperialismens reaksjonære politikere styrer oss mot, er at arbeiderklasen og folk organiserer seg og gir et motsvar som ikke er til å misforstå.

Perspektivene er dystre, men folkene og arbeiderne gjør motstand. Det er i denne organiserte motstanden at framtidshåpet ligger. Kommunistenes oppgave er som alltid å være del av denne motstanden og tålmodig fronte revolusjon og sosialisme som den eneste farbare vei ut av kapitalistisk krise, elendighet, krig og miljøødeleggelser.

tidsskriftet mcashVar denne artikkelen nyttig? Sett inn en slant på konto 9235 32 26489 eller bruk Donér-knappen. Du kan også scanne koden ved siden av og bruke mCASH.

Tusen takk for bidraget!

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML

Et amerikansk Pave Hawk tranpost- og angrepshelikopter.Illustrasjonsfoto: Et amerikansk Pave Hawk transport- og redningshelikopter. Foto: Tim Felce (Airwolfhound) CC BY-SA 2.0  via Wikimedia Commons.Den USA-initierte koalisjonen i Irak, der også Norge nå bidrar, skal angivelig bekjempe terroristene i Den islamske stat (IS). Men det blir stadig tydeligere at IS-barbarene er et nyttig redskap for imperialistene. Irakiske parlamentarikere og iranske militære mener å ha bevis for at USA-koalisjonen systematisk slipper ned våpen og forsyninger til IS-kontrollerte områder.

Krigerstaten Norge forbereder nye brudd på folkeretten: Etter lengre tids nøling har regjeringa, med Arbeiderpartiet som ivrig pådriver, bestemt seg for å trosse advarslene og blande Norge militært inn i Syria.

Telemark bataljon trener kurdere i Irak. © Foto: Torbjørn Kjosvold / ForsvaretFra Irak til Syria
Telemark bataljon trener kurdere i Erbil i Irak.
© Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediearkiv
En styrke på rundt 60 norske soldater skal stasjoneres i Jordan for å trene, rådgi og yte operativ støtte til «lokale syriske grupper». Spesialstyrker inngår i den norske kontingenten. Allerede nå åpner regjeringa for at disse styrkene, «hvis operasjonskonseptet utvikles», kan bli operative inne på syrisk territorium etter at Stortinget er «konsultert».

LO i Oslo krever at den NATO-ledede militære operasjonen mot Libya nå stanses og at Norge tar initiativ til at FN bidrar eller innkaller til forhandlinger mellom de krigførende partene.

Arbeid til alle, faglige rettigheter, bekjemping av fattigdom og innføring av demokrati kan ikke bombes fram.

Uansett hvordan en stiller seg til FN-vedtaket om flyforbudssone, vil fortsatte bombetokter gå ut over målet om å beskytte sivilbefolkningen. Videre militæroperasjoner og eventuelle våpenleveranser vil bety en direkte støtte til den ene siden i en borgerkrig. Det er ikke i henhold til FN- mandatet.

Norge må derfor medvirke til at FN snarest innkaller partene i konflikten eller bidrar til samtaler for å få i stand en politisk løsning på konflikten.

  • Stans bombingen av Libya!
  • Støtt opp om våpenhvile og forhandlinger!

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos styremøte 4. april 2011
Uttalelsen ble vedtatt mot en stemme.


Klikk på bildet for å gå til wikileaks.The Pentagon Papers avslørte i 1971 presidentene Johnsons og Nixons løgner om krigen i Vietnam. De fikk stor betydning for krigsmotstanden i USA.

De nye lekkasjene fra nettstedet Wikileaks om krigen i Afghanistan kan vise seg å få en lignende effekt. Stridsrapportene som er offentliggjort, påviser tusenvis av krigsforbrytelser.

På toppen av disse dårlige nyhetene for okkupantene, viser tapstallene for juli 2010 det største mannefallet for amerikanerne siden innmarsjen i Afghanistan i 2001.

Tripoli, Libya, Juli 2011

Bilder fra Tripoli juli 2011Se bilder fra masseprotestene i Tripoli mot NATOs bombekrig mot Libya, fotografier og opptak som stort sett er «oversett» av de store mediaselskapene.

  • Klikk på bildet for å se video i nytt vindu.

Alle foto © Mahdi Darius Nazemroaya, CRG and Réseau Voltaire, 2011.

Libyas rikadvokat har sagt at NATOs luftangrep har drept mer enn 1100 sivile og skadet tusenvis av andre siden slutten av mars. Han vil tiltale NATO-sjefen for krigsforbrytelser.

Tre danske okkupantsoldater ble i går drept i Afghanistan. Krigsherren Lars Løkke Rasmussen var ute med de store ord og sa at de døde for «fred, frihet, demokrati og dansk sikkerhet».

Cynthia McKinney rapporterer fra Tripoli: Klokka er nå 13:10 på ettermiddagen og dagliglivet i Tripoli utfolder seg med lærere, personale og barn på skolen, kremmere med sine salgsboder, gatefeiere som feier gatene, folk som forflytter seg til og fra i biler, på sykler, og til fots. Siden kl. 11:00 og fram til nå har minst 29 bomber rammet Tripoli.

Interessant nok fremstiller Washington Post, New York Times, Associated Press og andre Libyas påstander om bombene som «absurde». De snakker mot bedre vitende og er et forsøk på å rettferdiggjøre i opinionen den uforsvarlige bombingen av sivile som gjør sine daglige gjøremål i et tett befolket område. The Washington Post skriver at «Den libyske regjeringen klarer ikke å bevise påstandene om NATO-ofre» mens overskriften i Los Angeles Times lyser om at «Libyske tjenestemenn lager PR-stunt av konflikten».

Disse bombene og rakettene faller ikke ned i et tomrom. Menneskene over hele Tripoli har sine gjøremål akkurat som i alle andre storbyer med om lag to millioner mennesker.

20. mars 2009: 6 år med okupasjon.

 

Komiteen for et fritt Irak har laget denne plakaten i anledning 6-årsdagen for den kriminelle okkupasjonen av Irak. Illustrasjon ved Carlos Latuff.

Plakaten kan lastes ned fra www.frittirak.no

Arbeidets Parti i Iran (Toufan) advarer mot fordekte og tvilsomme 'revolusjonære' iranske organisasjoner, som Mujahedin og de såkalte Arbeiderkommunistene, som «ikke vil ta stilling» til konflikten mellom USA og Iran og som dermed i praksis spiller rolla som femtekolonnister for imperialismen og sionismen.

En mektig bølge av sympati og solidaritet med det iranske folket for at det skal stå opp imot de amerikanske truslene, ruller over hele verden, skriver Toufan. Motpoler bygger seg opp i Iran, i Midtøsten og i verden. Disse alliansene vil spille avgjørende roller i forhold til den videre utviklinga i regionen.

Et russisk krigsfly ble skutt ned i syrisk luftrom ved grensa til Tyrkia nær Antakya-Yayladağı. Presidenten og regjeringsrepresentanter har hevdet at det russiske flyet var 17 sekunder i tyrkisk luftrom, og at russerne bombet turkmenere i området Bayırbucak.

«AKP-regjeringa løftet ikke en finger da turkmenere ble massakrert av IS/Daesh.»

Grunnen til at Tyrkia skjøt ned det russiske flyet har ingenting å gjøre med omtanke for Bayırbucak-turkmenere. AKP-regjeringa løftet ikke en finger da turkmenere ble massakrert og deres kvinner gjort til slaver for IS for ikke så lenge siden.

Intervju med Kim Kopperud, talsperson for Stopp NATO.

Kim KopperudKim Kopperud (21) er mangeårig aktivist og talsperson for det nye initiativet Stopp NATO. Revolusjon har bedt ham fortelle hva det går ut på.

– Hvorfor kommer dette initiativet og oppropet akkurat nå?

– NATO driver aktivt og trapper opp nivået på konfliktene med Russland og Kina samt at alliansens medlemsland deltar eller har signalisert at de vil delta i en rekke nye kriger. Vi som står bak dette initiativet mener det er nødvendig å mobilisere for å stoppe aggresjonen til NATO. Kampen mot NATO har blitt ytterligere aktualisert i Norge nå som Jens Stoltenberg har blitt valgt som ny generalsekretær i militæralliansen.

Jens Stoltenberg February 2015Det er ikke mye igjen av den forsonlige landsfaderen Jens Stoltenberg etter at han er blitt drillet i hatretorikk av NATO. Nå er han på visitt i Norge for å overtale de blå regjeringstrollene til å bruke enda flere milliarder til opprustning og krig.

Det blir sikkert ikke vanskelig.

AWACS og F-16 på NATO-øvelse. Foto fra Wikipedia.AWACS og F-16 på NATO-øvelse.
Foto fra Wikipedia.
Dette foregår samtidig med en av de mest storstilte offensive krigsflyøvelsene noensinne i skandinavisk luftrom – Arctic Challenge Exercise 2015 (ACE 2015), og en ditto marineøvelse (BALTOPS) i Østersjøen som omfatter 49 skip og 61 fly og involverer Finland, Sverige og Georgia.

Stoltenberg vil også presse Norge til å bli aktivt med i NATOs omstridte rakettforsvar, som i praksis er rettet mot Russland. Dette er det stikk motsatte av Soria Moria-erklæringen fra hans egen regjeringstid: «Regjeringen vil at Norge skal arbeide for å skrinlegge dagens planer for rakettforsvar», het det den gangen.

syriaflaggDet som så ut til å bli en reprise på krigen mot Irak i 2003, er foreløpig satt på vent. Men krigsmotstandere må ikke la seg lure: USA og Vesten venter bare på et påskudd på å gå til krig.

Krigsalliansen NATO har samlet sine undersåtter på toppmøtet i Warszawa.

Stopp NATODet er også besluttet at Norge skal sende soldater til Øst-Europa som en del av krigsforberedelsene mot Russland. Erna Solberg mener at Russland ikke har noen grunn til å bli misfornøyd over at Norge nok en gang viser fingeren østover. Hun sier til NRK: «Det er viktig for NATO-solidariteten at alle land i NATO føler at NATO faktisk kan hjelpe dem med sikkerheten, og kan i en gitt krisesituasjon komme med hjelp.»

Ifølge krigspropagandaen er imperialistene opptatt av å «forsvare sivilbefolkningen». I Libya, i Irak og i Afghanistan.

Det amerikanske magasinet The Rolling Stone har nå offentliggjort bilder fra The Kill Team, ei drapsgruppe i kompani Bravo i Afghanistan, som henretter ubevæpna afghanere på bestialsk vis og skjender likene etterpå. Bildene har vært sensurert av Pentagon, og offentliggjøringa har skapt panikk i Washington.