Dårlig skjulte krigsoppfordringer i Aftenposten.Krigsropene gjaller på ny. Nå er det syrerne som skal «hjelpes» med en utenlandsk imperialistisk intervensjon. Hvis ikke den kommer, har verdenssamfunnet «sviktet». Dette er budskapet som hamres inn fra NATO-mediene, sjølsagt også de norske.

Angrepsplanene har ligget klare en god stund, styrker er allerede i beredskap i Tyrkia og andre steder. Nå gjelder det å bearbeide den offentlige opinionen for en ny humanitær angrepskrig av libysk merke. Russland og Kina er onde, fordi de ikke ønsker en reprise av det libyske scenariet. Den arabiske liga, som nå ikke består av stort annet enn islamistiske despotier og stater som allerede er satt på plass av USA med våpenmakt, spiller plutselig rollen som demokratiske forkjempere på det syriske folkets vegne. Enhver som tenker etter, forstår at det her er noe som ikke stemmer.

Men oppmuntret av den labre krigsmotstanden mot NATOs barbari i tilfellet Libya, satser imperialistenes propagandaavdelinger på en lett match. Enhver krigsmotstander vil umiddelbart stemples som en «kyniker» som «vender det syriske folket ryggen».

Bakgrunnen er at Syria fremdeles står i veien før USA har gjort reint bord rundt hele Middelhavet, og fått hele regionen innlemmet i NATOs Middelhavsstrategi. Dessuten er Syria en gordisk knute som før eller siden må kuttes av, på grunn av landets helt spesielle stilling og geografiske plassering som bakland og støttespiller for både Iran og Palestina. Faller Syria, er Iran ytterligere isolert og en ny kjøkkeninngang er åpnet for militær aggresjon mot iranerne. Faller Syria, kan bordet være ryddet for Israels «endlösung» i forhold til det palestinske folket. Som om ikke dise utsiktene er skremmende nok, kommer den overhengende faren for at en intervensjon kan eskalere til full krig, i ytterste konsekvens verdenskrig.

Rapportene fra Syria er ualminnelig diffuse når det gjelder antallet drepte og skadde, og hvem som er de ansvarlige. I starten ble det underslått at omlag halvparten av dødstallene var soldater i den syriske hæren og politifolk som følge av det som ble kalt fredelige demonstrasjoner. Assad-regimet har på sin side etter alt å dømme tydd til grov artilleribeskytning og angrep på sivile mål.

Ikke desto mindre er det påfallende at rapportene i vestlige media fortsatt er upresise. I flere måneder har meldinger av typen «200 mennesker skal ha blitt drept», «amatørvideoer tyder på», «representanter for opposisjonen skal ha vært vitne til» vært typiske. Altså en høy grad av ikke-verifiserte observasjoner, i enda større grad enn da styrkene til Gaddafi i Libya ble beskyldt for handlinger som i mange tilfeller viste seg å være oppspinn.

Det kan virke som et paradoks at den «kristne» vestlige imperialismen aktivt bidrar til å øke forfølgelsen og undertrykkelsen av nettopp de kristne overalt hvor NATO, USA, Frankrike og Storbritannia «intervenerer» i Midtøsten.

Assad-regimets brutalitet gjennom flere generasjoner er ingen nyhet. Kurderne kan underskrive på det. Men landet har, som Irak og Libya tidligere, vært et langt på vei sekulært regime, der ulike religiøse retninger har hatt betydelig grad av frihet.

Den kristne minoriteten i Syria har, som tilfellet var i Irak, nytt relativ frihet og har ikke trengt å frykte bomber og attentater. Svært mange kristne irakere ble tvunget til å søke tilflukt i Syria etter USAs hærtaking av landet i 2003, slik at andelen av befolkninga langt overstiger ti prosent.

Salafistisk terror var ukjent i Syria før imperialistene væpnet islamister og sendte dem inn for å initiere opprøret våren 2011. Allerede i april-mai 2011 ble kristne samfunn over hele Syria angrepet og truet. Hvis de kristne kvartalene og landsbyene ikke tilsluttet seg «opprøret» mot det syriske regimet og president Bashir al-Assad, måtte de forlate landet eller ta følgene av å bli …  Siden har det vært en serie av angrep på kristne syrere. (Se f.eks. Christian Post)

En ny krig i Midtøsten kan virke uunngåelig, dersom ikke en antikrigsbevegelse klarer å stoppe den. Krigen vil i utgangspunktet bli ført via stedfortredere, med Tyrkia og villige arabiske nikkedukker, som Qatar, som anførere. Spesialstyrker fra Qatar og Storbritannia operer allerede aktivt i byen Homs. Den tyrkiske statsministeren Erdogan har framsatt direkte trusler om alt fra å stoppe strømforsyning til Syria til direkte militær aksjon. Den tyrkiske hæren er den største i NATO utenom USA.

Krigsmotstandere og alle som advarer mot ny imperialistisk intervensjon, må ikke la seg forlede av krigspropagandaen. Den er direkte avkom av NATO-strategien «Responsibility to protect» som skal rettferdiggjøre NATOs inngripen hvor som helst i verden.

Vi støtter og forsvarer det syriske folkets krav om demokrati og eventuelt et regimeskifte som de – og ikke USA – måtte bestemme. Det syriske folket må samtidig ta lærdom av de andre folkeopprørene som har blitt «kidnappa» av imperialismen. Imperialistene har minst av alt interesse av at de arabiske folkenes frihetslengsler blir innfridd. Når USA og Vesten er indignerte på det syriske folkets vegne, er det utelukkende for å bruke massebevegelsene til å tjene egne imperialistiske formål. Hadde det ikke vært slik, ville USA og NATO for lenge siden ha vært involvert på folkets side mot de tyranniske despotiene – USAs tette allierte – i Saudi-Arabia, Qatar og Bahrain. Det vil selvsagt ikke skje.

Som Revolusjon skrev etter at angrepet på Libya var et faktum:

«Ethvert opprør og forsøk på regimeskifte i Midtøsten eller Afrika må først klareres med imperialistmaktene, og hva slags «demokrati» som blir innført bestemmes i London, Paris og Washington – ikke av folket i gatene i Tripoli, Kairo, Damaskus, Abidjan eller Khartoum.»

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML

Faksimile fra Aftenposten 5. september 2009.Hun drepte på oppdrag fra Stortinget. Faksimile fra Aftenposten 5. september 2009.

NOU 2016:8 Rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget ledet av tidligere forsvars- og utenriksminister Bjørn Tore Godal slår fast at 14 år med norsk krigføring i Afghanistan har vært en fiasko.

Situasjonen i landet har vært en sammenhengende katastrofe for befolkningen, i den grad at den ser på Taliban som et mer sivilisert alternativ enn NATO/ISAF og USA. Det eneste målet som er nådd er at Norge har vist seg fram som «en god alliert for USA og NATO i kampen mot internasjonal terror».

– Vi tar et stort skritt mot Natos mål om at forsvarsbudsjettene skal være i nærheten av to prosent av brutto nasjonalprodukt, skrøt statsminister Erna Solberg da regjeringa la fram Forsvarets langtidsplan fredag 17. juni.

Heimevernsøvelse Porsangmoen. © Foto Marte Brohaug/ForsvaretHeimevernet er i opprør. Her fra en øvelse på Porsangmoen. © Foto Marte Brohaug/ForsvaretKrigsbudsjettene skal trappes opp med ytterligere 165 milliarder kroner de neste 20 åra. Gjennom sin megafon Jens Stoltenberg presser USA europeerne i NATO til å betale en større del av regninga for den globale krigsstrategien til Washington. Norske myndigheter lar seg ikke be to ganger.

Omlegginga til enda mer angrepskrig fører til avvikling av norske hæravdelinger og baseanlegg. Det er opprør i Heimevernet og lokalsamfunn kysten rundt.

10 års terrorkrig. Løpeseddel fra Fredsinitiativet.Markeringer 7. oktober. Se også fredsinitiativet.no Erling Borgens nye dokumentar «Døden i Camp Delta» hadde premiere den 5. oktober.

Den danske foreningen Oprør har erklært at de nå etter å ha samlet inn penger for colombianske FARC og palestinske PFLP og oppfordret andre europeiske organisasjoner til å gjøre det samme, har blitt tiltalt i et siste steg i heksejakten fra krigsforbryterne i den danske regjeringen.

I følge Oprør ble «Patrick Mac Manus i dag arrestert og tiltalt etter straffelovens paragraf 114, den såkalte terrorloven. Siktelsen kommer på bakgrunn av Opprørs internasjonale appell til organisasjoner og enkeltpersoner om å støtte firgjøringskamper rundt om i verden.» Les mer på www.opror.net

Dette er den foreløpig siste omdreining på den danske statens «terrorskrue». Tidligere i sommer ble det lansert en vill kampanje for å kriminalisere den danske solidaritetskomiteen Komiteen for et frit Irak – www.fritirak.dk

Fredsbevegelsen i Tsjekkia har startet en internasjonal underskriftkampanje mot rakettskjoldet i Tjekkia og Polen. Foreløpig har mer enn 100.000 tsjekkere skrevet under, og 34.000 utenfor Tsjekkia. Ved å skrive under oppropet, protesterer du samtidig mot den norske regjeringa sitt hykleri og løftebrudd.

Skriv under her

Det offisielle Norge tar sterk avstand fra æresdrap. Ikke desto mindre lærer norske soldatbarn å se på drap i NATO-regi på fremmed jord som ærerike handlinger.

Dette er barnepakka Forsvaret tilbyr ungene som utenlandspersonellet etterlater hjemme..En del av sortimentet i barnepakka Forsvaret tilbyr de mindreårige «hjemmeheltene».Forsvaret har lenge drevet aktiv verving for å lokke ungdom ut i tjeneste for NATO. Rekrutteringa foregår regelmessig med svære annonsekampanjer og glansa magasiner der kvinner og menn blir fortalt at de kan «gjøre en innsats for Norge» ved å sette militærstøvlene på fremmed jord.

Krigsalliansen NATO har samlet sine undersåtter på toppmøtet i Warszawa.

Stopp NATODet er også besluttet at Norge skal sende soldater til Øst-Europa som en del av krigsforberedelsene mot Russland. Erna Solberg mener at Russland ikke har noen grunn til å bli misfornøyd over at Norge nok en gang viser fingeren østover. Hun sier til NRK: «Det er viktig for NATO-solidariteten at alle land i NATO føler at NATO faktisk kan hjelpe dem med sikkerheten, og kan i en gitt krisesituasjon komme med hjelp.»

Tre danske okkupantsoldater ble i går drept i Afghanistan. Krigsherren Lars Løkke Rasmussen var ute med de store ord og sa at de døde for «fred, frihet, demokrati og dansk sikkerhet».

Fredsinitiativet har sendt ut denne uttalelsen om terrorangrepet i London 7. juli.

Det er et så altfor velkjent refreng som spilles ut etter terroren i Paris: Makthavernes svar på terroren fostret av Vestens kriger er enda mer krig ute og mer undertrykking hjemme.

hollande paris isisRetorikken fra den franske presidenten Francois Hollande og andre statsledere ligner til forveksling den til daværende president George Bush da han etter 11. september 2001 lanserte sin «krig mot terror» og gikk løs først på Afghanistan, deretter Irak.

NATO-Jens følger ivrig opp: – Det er simpelthen ikke noe alternativ å ikke bruke militær makt nå, sier han.

USA sender mange beskjeder samtidig. Tegning: Carlos Latuff.Det er ironisk at Syria med sin uforsonlige kamp mot fremmedkrigerne fra IS (Islamsk Stat), al-Nusra og al-Qaida framstår som sivilisasjonens skanse i Levanten. Like ironisk er det at USA kan finne på å utnytte sin «kamp mot IS» til å gå til fornyet intervensjon mot nettopp Syria.

København, 09.17.11 (CAKO) Walter Fauntroy, prest og tidligere medlem av den amerikanske Kongressen (Dem.), hevdet i et intervju med den afrikansk-amerikanske ukeavisen The Afro, publisert 7. september, at han i løpet av et utvidet fredsoppdrag i Libya har sett danske spesialstyrker – sammen med franske – storme landsbyer og halshugge, lemleste og drepe så vel opprørere som soldater lojale mot den libyske regjeringen under Muammar Gaddafi.

Et russisk krigsfly ble skutt ned i syrisk luftrom ved grensa til Tyrkia nær Antakya-Yayladağı. Presidenten og regjeringsrepresentanter har hevdet at det russiske flyet var 17 sekunder i tyrkisk luftrom, og at russerne bombet turkmenere i området Bayırbucak.

«AKP-regjeringa løftet ikke en finger da turkmenere ble massakrert av IS/Daesh.»

Grunnen til at Tyrkia skjøt ned det russiske flyet har ingenting å gjøre med omtanke for Bayırbucak-turkmenere. AKP-regjeringa løftet ikke en finger da turkmenere ble massakrert og deres kvinner gjort til slaver for IS for ikke så lenge siden.

NATO har i en serie bombeangrep ødelagt satelittsenderne til statlig libysk fjernsyn. Angrepene blir begrunnet med at Gaddafiregimet har brukt mediekanaler til å «skremme folket». Hvinende bomber og raketter mot sivile mål har altså en beroligende virkning, ifølge NATO-logikken.

Det er ikke kjent om norske fly har deltatt i angrepet, som en siste «avskjedshilsen» før flyene kalles hjem den 1. august.

Maktfordelingsprinsippet i USA innebærer blant annet at presidenten ikke på egen hånd kan erklære krig, unntatt hvis USA er direkte truet eller under angrep fra en fremmed makt.

Men han kan sjølsagt få fullmakt fra kongressen, gjerne på falskt grunnlag. Det skjedde i 2002 da Irak var målskiva. Nå har det kanskje skjedd igjen, denne gang med Iran i siktet.

Stans aggresjonen mot Syria

  • Stans aggresjonen mot Syria!

  • Ingen norske bidrag eller støtte til terrorkrigen!

  • Still løgnerne og krigsforbryterne til ansvar!

Skriv under oppropet Stans aggresjonen mot Syria

- og spre budskapet videre til venner, på sosiale medier osv.!

{jcomments off}