Aksjeraset i Kina, etterfulgt av blodrøde børser i USA og Europa, kommer etter langvarig stagnasjon i verdensøkonomien. Det bærer bud om at en ny og enda verre krise er i emning.

Aksjeras er forvarsel om ny krise.Verdens industriproduksjon stagnerte i 2014. Veksten i bruttonasjonalproduktet var på samme nivå som i 2013 (3,3 %), men i de fleste landa viste den nedgang. Om en sammenlikner perioden 2003-2008 med perioden 2011–2014, så har 4/5 av verdensøkonomien nå en lavere vekstrate.

I første halvår 2015 krympet økonomien både i de «framskredne» og i de «fremvoksende» imperialistlanda. Verdenshandelen er også for nedadgående.

Spesielt utviklinga i Kina, verdens største industriproduserende land, er et varsel om kronisk stagnasjon eller økonomisk tilbakegang i en rekke land. Overproduksjonen og overakkumulasjonen av kapital i Kina ytrer seg i en produksjonsutnyttelse på bare 70 prosent.

Selv i USA, som har fått en økonomisk vekstrate som ligger høyere enn førkrisenivået, ligger utnyttinga av produksjonskapasiteten på bare 78 prosent. Dette i motsetning til i forrige århundre, da industriens utnyttelsesgrad i oppsvinget etter krisene lå på 90 prosent.

Alle tegn tyder på mer krise og stagnasjon. Dollaren er sterkt overvurdert og svekker den amerikanske eksporten. USA er verdens mest forgjelda land med et budsjettunderskudd som anslås til 430 tusen milliarder dollar. Den greske statsgjelda blir som lommepenger i forhold.

Svart mandag i Shanghai

Shanghai-børsen falt med 8 prosent den 27. juli. En ny «svart mandag» opprant den 24. august, med et tilsvarende fall i aksjekursene. Det største raset på åtte år skjedde til tross for det kinesiske regimets stabiliseringsforsøk. Sentralbanken har kuttet styringsrenta for femte gang siden november i fjor. Landets myndigheter har også åpnet for at 30 prosent av pensjonsfondene kan investeres i aksjemarkedet, noe som til nå ikke har vært tillatt. Kinesiske arbeideres pensjonspenger blir satt i spill for å blåse opp børsverdiene.

I mange kinesiske byer er et bolig- og eiendomskrakk nært forestående. Spekulasjonsfond som har satset på Shanghai- og Hong Kong-børsene har allerede tapt milliarder av dollar. Dette har smitta over på andre børser. 21. august opplevde de amerikanske børsene det største fallet på en enkelt dag siden 2008.

Tidlig i august devaluerte Kina sin valuta renminbi (yuan) hele tre ganger. Den har nå fått redusert sin verdi omlag fem prosent i forhold til dollar. Dette gjør kinesiske varer enda billigere på verdensmarkedet, mens importerte varer fra Europa og USA blir dyrere i Kina. Flere borgerlige økonomer forutser et kursfall på 20 prosent i nær framtid.

Bufferputa punkterer

Krisa i Kina forsterker fallet i råvareprisene. Dette gjelder særlig olje og metaller, men også en rekke andre varer. Nordsjø-olja har gått under 50 dollar fatet.

For Norges del vil jobbraset i oljerelatert industri fortsette. NAV forventer allerede nå at 36 000 jobber blir borte i denne sektoren. Den lave oljeprisen vil ytterligere svekke den norske krona, som alt nå er rekordsvak i forhold til både dollar og euro. Euroen koster nå over 9 kroner.

Etter krakket i 2007-2008 er det særlig veksten i kinesisk økonomi som har gitt amerikansk og europeisk industri kunstig åndedrett og bremset noen av de verste krisevirkningene for Vesten. Nå ser det ut til at den kinesiske luftputa er i ferd med å punktere.

Japan kommer ikke ut av stagnasjonen

En storimportør av olje som Japan burde glede seg over lave oljepriser. Men situasjonen i Japan er heller ikke lys. Landet har i årevis hatt nullrente. Statsgjelda er på 250 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Dette er langt over den greske gjeldsbyrden på 170 prosent av BNP. IMF advarer mot utviklinga og gir sine vanlige resepter om å reformere pensjonssystemet og øke momsen til 15 prosent.

Blant de japanske mottiltaka er å endre lovverket som siden andre verdenskrig har satt strenge restriksjoner for landets remilitarisering. Rivaliseringa med Kina i Sør-Kinahavet har allerede ført til heftig militær opprustning av «selvforsvarsstyrkene». Nå blir den japanske militarismen igjen satt på skinner, uten at dette heller bærer utsikter til å få landet ut av stagnasjonen som har vart mer eller mindre sammenhengende siden 1990-tallet.

Fire år etter Fukushima-nedsmeltinga planlegger regjeringa i Tokyo å sette full fart i landets mange atomkraftverk. Dette skjer på tross av motstanden blant et stort flertall i den japanske befolkningen.

Rammer Russland og Venezuela

De såkalte vekstøkonomiene i Latin-Amerika har opplevd nedgang for fjerde år på rad. I Brasil og Venezuela krymper økonomien som følge av nedgangen i råvareprisene, noe som rammer hele kontinentet. Den brasilianske valutaen real har tapt seg 50 prosent mot dollar de siste tolv månedene. Også malaysiske ringgit, tyrkiske lira og sørafrikanske rand har blitt dramatisk svekket mot dollaren.

Russland rammes ekstra hardt av oljeprisfallet. Omlag halvparten av det russiske statsbudsjettet er finansiert gjennom oljeinntekter. For å motvirke virkningene av lav råoljepris, går pumper og raffinerier for fullt i både Russland og Saudi-Arabia. Enorme mengder olje på markedet, ved siden av fulle oljelagre, bærer bud om at prisene kan komme til å rase ned mot 30 dollar fatet – og bli der i langtid framover.

Dermed er det i hovedsak USAs globale hovedfiender Russland, Venezuela og Iran som får unngjelde for de lave oljeprisene. Lettelsen av sanksjonene mot Iran betyr frislipp for iransk olje og gasseksport. Dette passer USA utmerket, og styrker spekulasjoner om at USA atter en gang bruker sin politiske og militære innflytelse til å påvirke de internasjonale prisene, først og fremst ved å overtale Saudi-Arabia til å la pumpene gå for fullt.

Den amerikanske skiferoljeproduksjonen blir riktig nok også rammet, men i langt mindre grad enn ekspertene forutså. Mens det er mer eller mindre stopp for nye skiferprosjekter, er produksjonen i eksisterende produksjonsanlegg blitt intensivert. USA er fremdeles nettoimportør av olje, og har sånn sett økonomisk fordel av lavere oljepris. Importen er på mellom ni og ti millioner fat om fagen, mens eksporten er i overkant av fire millioner fat.

Ny og verre krise kommer

Krisa som er under oppseiling vil bli verre enn den vi har opplevd, fordi den kommer etter en periode med stagnasjon. Vi kommer til å oppleve en periode med kapitalødeleggelse og grusomme angrep på levekår og sosiale rettigheter. Kapitalismen er i en prosess med ekstrem forråtnelse, en prosess som bare har to mulige utganger – nye og barbariske imperialistiske kriger eller arbeiderklassens og folkenes revolusjon.

tidsskriftet mcashVar denne artikkelen nyttig? Sett inn en slant på konto 9235 32 26489 eller bruk Donér-knappen. Du kan også scanne koden ved siden av og bruke mCASH.

Tusen takk for bidraget!

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML

Fredsbevegelsen i Tsjekkia har startet en internasjonal underskriftkampanje mot rakettskjoldet i Tjekkia og Polen. Foreløpig har mer enn 100.000 tsjekkere skrevet under, og 34.000 utenfor Tsjekkia. Ved å skrive under oppropet, protesterer du samtidig mot den norske regjeringa sitt hykleri og løftebrudd.

Skriv under her

Det okkupantregisserte valget i Afghanistan blir forskriftsmessig utropt som en suksess av imperialistene, som skal «lære afghanerne demokrati».
I virkeligheten tyder alt på at valgresultatet er en katastrofe sett med okkupantenes øyne, som minst av alt vil gi den forhåndsutpekte vinneren Karzai noen legitimitet. I noen av provinsene anslås deltakelsen til ti – 10 – prosent. General Petraeus, sjefen for de amerikanske styrkene med forhistorie fra Irak, slår ikke desto mindre fast at valget gikk «etter forholdene bra».

Ifølge krigspropagandaen er imperialistene opptatt av å «forsvare sivilbefolkningen». I Libya, i Irak og i Afghanistan.

Det amerikanske magasinet The Rolling Stone har nå offentliggjort bilder fra The Kill Team, ei drapsgruppe i kompani Bravo i Afghanistan, som henretter ubevæpna afghanere på bestialsk vis og skjender likene etterpå. Bildene har vært sensurert av Pentagon, og offentliggjøringa har skapt panikk i Washington.

Komiteen for et fritt Irak fordømmer i denne uttalelsen FN-vedtaket om en flyforbudssone over Libya.

FNs sikkerhetsråd vedtok 17. mars – med fem avholdende stemmer – en såkalt flyforbudssone over Libya. Dette er ikke noe håndslag til det libyske folket, men regelrett imperialistisk aggresjon som må fordømmes.

Luftangrepet mot Jemen er brudd på internasjonal lov og en aggresjonshandling!

Saudi-Arabia er USA-imperialismens forlenga arm i Midtøsten, som nå har gått løs på Jemen og slakter arabere i navnet til arabere. Det skriver de iranske marxist-leninistene i denne uttalelsen.

toufanOnsdag 25. mars fikk Saudi Arabia grønt lys av de amerikanske imperialistene og med støtte fra stater som Jordan, Kuwait, Bahrain, De forente arabiske emirater, Qatar … til å starte bombardementet av flere byer, flyplasser og militærbaser kontrollert av sjiamuslimske Houthi (Zaidi) under navnet Operation Decisive Storm. Påskuddet var at det var nødvendig å hindre framrykkinga til «sjiamuslimske terrorister».

Leigehær for USA med lidingar for det syriske folket som resultat.

Folkets forsvarseenheter (YPG) i kamp mot Nusrafronten i Ras al-Ayn. Foto fra Wikipedia.Folkets forsvarseenheter (YPG) i kamp mot Nusrafronten i Ras al-Ayn. Foto fra Wikipedia.Noreg si rolle i Syria-krigen vil gå frå politisk støttespelar for å få til regimeskifte i Syria, til ei aktiv, om enn lita, militær rolle.

Lytt til sangen og se videoen her.

Norske NATO-styrker fører ikke bare militær krig mot afghanerne, de driver også massiv psykologisk krigføring (psyops) i ISAF-regi.
«Gjennom militære aviser, radiokanaler og tv-sendinger spiller psykologisk krigføring en stadig viktigere rolle i internasjonale operasjoner. Forsvaret har ingen betenkeligheter med å bruke egne medier til å påvirke lokalbefolkningen.»
Klar tale fra Forsvarets Forum.Dette meldte Forsvarets Forum allerede i 2006.

Egen psyops-kapasitet

Det norske Forsvaret har i flere år jobbet med å bygge ut en psyops-kapasitet, og Forsvarets skole i etterretning og sikkerhet har hatt en liten seksjon for «fagområdet», som er blitt gitt stadig høyere prioritet. Den er særlig aktiv i Afghanistan.

NATO-landet Tyrkia og president Erdoğan har lenge drevet et dobbeltspill i forhold til den fascistiske terrorgruppa Islamsk Stat, som den ser på som en alliert i kampen mot den kurdiske nasjonale bevegelsen i Syria, Irak og Tyrkia. Regjeringa har et hovedansvar for IS-massakren på tyrkisk jord, skriver det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP.

Massakren i Suruc kostet 30 mennesker livet.Konsekvensene av (det tyrkiske regjeringspartiet) AKPs utenrikspolitikk har nå resultert i massakrer. Mens ingenting er kjent rundt eksplosjonene i Reyhanli og Antep så vi generalprøven på en massakre i Diyarbakir under valgkampen, og de reelle gjerningsmennene har fortsatt ikke blitt tatt.

Paroler mot krigen i Afghanistan var godt synlige i motdemonstrasjonen. Foto: Revolusjon.
Foto: Revolusjon.
Om lag to tusen mennesker samlet seg til en fredelig protest mot tildelinga av fredsprisen til Barack Obama i Oslo den 10. desember. Dermed ble det skapt ei nødvendig motvekt til Obamania-rusen som har preget mediebildet de siste dagene.

Et trettitalls organisasjoner hadde tilsluttet seg arrangementet, blant dem KPML og ML-gruppa Revolusjon. Den amerikanske fredsaktivisten Cindy Sheehan var en av appellantene før avmarsj fra Jernbanetorget. Etter toget var det konsert på Smuget og på Blitz.

Flere bilder fra demoen på fronlinjer.no

20. mars 2009: 6 år med okupasjon.

 

Komiteen for et fritt Irak har laget denne plakaten i anledning 6-årsdagen for den kriminelle okkupasjonen av Irak. Illustrasjon ved Carlos Latuff.

Plakaten kan lastes ned fra www.frittirak.no

Intervju med Kim Kopperud, talsperson for Stopp NATO.

Kim KopperudKim Kopperud (21) er mangeårig aktivist og talsperson for det nye initiativet Stopp NATO. Revolusjon har bedt ham fortelle hva det går ut på.

– Hvorfor kommer dette initiativet og oppropet akkurat nå?

– NATO driver aktivt og trapper opp nivået på konfliktene med Russland og Kina samt at alliansens medlemsland deltar eller har signalisert at de vil delta i en rekke nye kriger. Vi som står bak dette initiativet mener det er nødvendig å mobilisere for å stoppe aggresjonen til NATO. Kampen mot NATO har blitt ytterligere aktualisert i Norge nå som Jens Stoltenberg har blitt valgt som ny generalsekretær i militæralliansen.

Fredsinitiativet har sendt ut denne uttalelsen om terrorangrepet i London 7. juli.

Også Danmark er i den sørgelige situasjon at det er et enstemmig parlament som slutter opp om imperialistenes bombekrig mot Libya. Forskjellen er at dér sitter Rødt sitt søsterparti, Enhedslisten, representert. Også Enhedslisten stemte villig vekk for krig og dansk aggresjon.

EMEP logo Dessverre velger de herskende kreftene i Tyrkia ikke å se på de kurdiske representantene i parlamentet som en mulighet for fred. I denne konteksten stemte Parlamentet (507-191) i favør av å gi regjeringa en ettårig fullmakt til å beordre de militære til å krysse grensa inn i Irak.

Før avstemningen oppfordret statsminister Erdogan alle til å støtte forslaget, mens alle som gikk imot ble anklaget for å støtte opp om «terrorisme».

Ifølge avisa The Herald, som på sin side viser til ikke navngitte kilder i Pentagon, finsliper USA planer for et konvensjonelt angrep for å slå beina under Irans påståtte atomvåpenprogram.

Bombeflyet B2 Stealth. Foto: USAF Strategene skal ha lagt fram to alternative planer for målretta aksjoner med bruk av B2 bombefly som skal fly direkte fra baser i Missouri, Guam i Stillehavet og Diego Garcia i Det indiske hav.

Sjøl om den britiske flybasen Fairford i Gloucester kan ta imot B2-fly, skal dette alternativet være tatt ut av planene fordi Storbritannia har motsatt seg militære aksjoner mot Iran.