Solidaritet med folket i Egypt!

Verken Mursi eller kuppmakerne vil klare å stoppe det egyptiske folkets marsj mot friheten.

I klem mellom hæren og Brorskapet. Ill.: Carlos LatuffI klem mellom hæren og Brorskapet.
Tegning av Carlos Latuff.
Etter at kravene om demokrati og frihet ikke stilnet hen, har de herskende klasser vraket Mursi selv om han bare har sittet i et år, skriver det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP.

Underkategorier

Resolusjoner og dokumenter
Uttalelser, resolusjoner, kunngjøringer og hilsener fra Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.
Antall artikler:
62
Tidsskriftet Unity & Struggle (Enhet og kamp)

Unity & Struggle er organ for den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.

Antall artikler:
6