Om terroren i Barcelona

Logoen til PCE (marxist-leninistene)

Nok en gang har det blitt gjennomført et meningsløst angrep og nok en gang imot forsvarsløse borgere og arbeidere. Madrid i 2004, Barcelona i dag, to byer som er stenket av uskyldige menneskers blod og lidelser. I dag som den gangen går vår solidaritet i første rekke til ofrene og deres familier.

Etter det morderiske og irrasjonelle anslaget maner regjeringa og borgerskapets politiske krefter til å stå sammen i kampen mod terror som en kamp som må føres uten hensyn til klasser og klasseforskjeller – som en kamp til forsvar for de demokratiske verdier, som om de ikke undergraver dem hver eneste dag. Om sitt eget ansvar tier de.

– Verken Le Pen eller Macron!

Hverken Le Pen eller Macron!Hverken Le Pen eller Macron!Frankrikes kommunistiske arbeiderparti PCOF oppfordrer til boikott i andre runde av det franske presidentvalget. I denne uttalelsen forklarer de franske marxist-leninistene hva kandidatene står for, hva den første valgrunden viste og hvordan kampen skal føres utenfor valglokalene.

Tyrkias arbeiderparti: – Nei til både militærkupp og ettpartidiktatur

Selma Gürkan er leder av EMEP.– Verken militærkupp eller enmanns- og ettpartidiktatur, slår Tyrkias arbeiderparti EMEP fast i denne uttalelsen etter det blodige kuppforsøket i landet. Svaret kan bare være å slå ring om demokratiske rettigheter og å kjempe for et virkelig fritt og sekulært Tyrkia.

Vi må fortsette å leve. Vi må fortsette å kjempe mot en politikk som fører til elendighet og krig

Frankrikes kommunistiske arbeiderparti, PCOF, fordømmer terrorangrepet i Paris og minner om sammenhengen mellom terroren og politikken som blir ført av den franske regjeringa i inn- og utland.

Vi fordømmer uten forbehold terrorangrepet som drepte mer enn hundre og har skadet mange. Vi uttrykker vår solidaritet med ofrene, deres familier og venner.

PCOFlogoDet er klart at disse angrepene var ment å ramme så mange som mulig, og at disse ofrene er kvinner, menn, unge, arbeiderklassen.

Det er klart at disse angrepene er knyttet til krigene i Syria, Irak, Sahel der Frankrike er involvert. Ingen kan benekte det. Men hvilke slutninger blir trukket?

Greske marxist-leninister om den nye låneavtalen med EU

«Hovedparola kan ikke være annet enn umiddelbar utmelding fra EU, ØMU og eurosonen.»

  • EU-imperialistene tråkker på landets nasjonale suverenitet på rått og barbarisk vis.
  • Det greske folket blir gjort til slaver med støtte fra den underdanige borgerklassen og dens partier (storborgerlige, reformistiske og fascistiske).

Anasintaxi-plakatDen nye låneavtalen betyr et fullstendig knefall for den fascistiske utpressinga fra EU sine representanter (hovedsakelig Tyskland og dets satellittstater) og står i fullstendig motstrid til det greske folkets vilje slik den kom til uttrykk ved NEI-flertallet i den siste folkeavstemningen – en følge av det ødeleggende medlemskapet i eurosonen.