Unity & Struggle nr. 34 - jubileumsutgave

Enhet og kamp juni 2017 – temanummer om Oktoberrevolusjonen.Enhet og kamp (juni 2017) er et temanummer om Oktoberrevolusjonen.
Klikk for stort bilde.
Denne fyldige utgaven av det internasjonale tidsskriftet Enhet og kamp er et spesialnummer i anledning 100-året for Oktoberrevolusjonen.

Alle artiklene tar utgangspunkt i forskjellige sider ved Oktoberrevolusjonens lærdommer og påvirkning i land over hele verden.

pdfLast ned som pdf (4 MB)

Opprinnelsen til den marxist-leninistiske bevegelsen i Europa

Den marxist-leninistiske bevegelsen har fra starten av møtt store utfordringer. Til tross for mange og vanskelige politiske situasjoner, til tross for ugunstige styrkeforhold og til tross for angrepene og undertrykkelsen den har blitt møtt med, har ingen makt klart å knekke ml-bevegelsen.

Unity & Struggle nr. 29

Unity and Struggle no. 29Tidsskriftet til Den internasjonale konferansen av marxist-leninistsike partier og organisasjoner blir utgitt på engelsk, spansk, tyrkisk, arabisk, portugisisk og tysk. Revolusjon oversetter enkeltartikler til norsk når vi har kapasitet til det.

Unity & Struggle (Enhet og kamp) våren 2015 inneholder dokumenter fra Konferansens siste plenumsmøte, ved siden av innlegg om mange ulike temaer fra hele verden.

Revolusjonen gjelder dagen i dag

Fra Unity & Struggle nr 3, desember 1996
Oversatt av Revolusjon

1. Revolusjonen har sin daglige rytme og form

Hovedoppgaven for alle revolusjonære er å gjøre revolusjon, det må være klart. Når vi tenker på hvilke ofre og farer den revolusjonære aktiviteten medfører, er det ikke noe poeng i å satse på slik virksomhet hvis ikke målet er revolusjonært. Men blant de mange holdningene vi støter på, er det en som forekommer særlig ofte, spesielt i den siste tiden – og det er holdningen som betrakter revolusjonen som noe abstrakt, noe som vil skje en gang i fremtiden. Mens vi holder fast ved oppfatningen om at «revolusjonen er historisk uunngåelig», er det mange av oss som ikke kommer lenger. Vi «ringer med klokka» uten å skjønne de hendelsene som, uansett hva det måtte være, kan sette oss i stand til å bringe saken videre. Tiden går, vi blir eldre, og til slutt kan vi ikke gjøre krav på å ha utrettet noe annet enn at vi har kjempet lenge.

En sentral internasjonal organisme - nøkkelen til nye framsteg for den kommunistiske bevegelsen

Vi kan gjerne kritisere Komintern og problemer knyttet til en ny form for internasjonal organisering. Men vi må ikke bli så opptatt av problemer rundt de negative historiske erfaringene at vi overser de positive.