Driver avis og radiostasjon
Den fullstendig NATO- og ISAF-kontrollerte avisa Sada-e-Azadi hevder den er landets største. Samtidig driver okkupantstyrkene en radiostasjon som sender 24 timer i døgnet. Den er nok vel så viktig i et land med stor analfabetisme. Redaktørene er offiserer, som forteller at «psyops-budskap dominerer avisen, men også vanlige nyheter og underholdning er med for å gjøre den mer attraktiv».

Hvordan snike inn budskapet – Det magiske er å selge budskapene slik at leserne ikke forstår at det er psyops.

«Radiosjef Sebastian Schilling-Gerke anslår at mellom fem og ti prosent av sendetiden brukes til psyops, resten er ordinært radiostoff. Christiansen tror folk flest skjønner hvem som står bak, men mener bare de med høyere utdanning forstår at innholdet er planlagt for å påvirke befolkningen.
– Det magiske er å selge budskapene slik at leserne ikke forstår at det er psyops. Det virker så lenge hoveddelen av befolkningen ikke vet om det, sier den tyske offiseren». Så langt oppslaget i Forsvarets Forum.

Redaktører med og uten striper

De veletablerte psyops-mediene i Norge er for det meste selvgående når det gjelder å utbre krigspsykose i passe doser, spesielt når krigen kommer nærmere i form av hjemvendte soldater på båre. Så godt gjør norske aviser og mediehus jobben at NATO ennå ikke har innsatt offiserer i redaksjonene. I hvert fall ikke offisielt.