Internasjonal plakatkonkurranse

Innbydelse til plakatkonkurranse!

Er du grafisk designer, tegner eller rett og slett kreativ?

Da kan du delta i internasjonal designkonkurranse med «100-årsjubuleet for den store sosialistiske oktoberrevolusjonen» som tema.

Formålet med konkurransen er å utforme en plakat til markering av 100-årsjubileet for oktoberrevolusjonen. Frist for å sende inn forslag er 1. mai 2017.

«Espen Barth Eide, Hør! Barna i Gaza dør.
Dette er ikke selvforsvar. Det er terror det Israel gjør»

Demonstrasjon foran Israels ambassade 17-11-2012Demonstrasjon foran Israels ambassade 17-11-2012

Aktivistguiden

Her er «aktivist-rettighetene». Les dem, ta vare på dem og PUGG dem!
Det eneste du plikter å oppgi til politiet er:
  • Navn.
  • Bostedsadresse, ikke hvilken etasje du bor i. Det kan være lurt å oppgi «uten fast bopel» om du ikke bor på adressa du er registrert på i folkeregisteret.
  • Fødselsdato, ikke personnummer.
  • Yrke, ikke hvor du jobber eller går på skole.

Mer enn disse tingene kan aldri politiet kreve at du skal si.

Havnearbeiderne vil blokkere varer til og fra Israel

Last til eller fra Israel vil bli blokkert på havnene. (Illustrasjonsfoto.)
Last til og fra Israel vil bli blokkert på havnene. (Illustrasjonsfoto.)
Solidaritet i praksis: Havnearbeiderne har vedtatt at de i to uker fra 15. juni verken vil losse båter fra Israel eller laste varer som skal til landet. Heller ikke vil Israel-registrerte skip bli losset eller lastet. De får støtte fra Transportarbeiderforbundet.

– Vi må protestere når israelske militære styrker angriper en fredskonvoi til Gaza. Da krever det kraftige virkemidler. Vi kan aldri akseptere overgrep i internasjonalt farvann som krever menneskeliv og store skader, og som er i strid med Geneve-konvensjoner. Vi kan aldri godta at Israel opptrer som om det skulle være fritt fram å gjennomføre slike angrep, sier leder i Havnearbeiderforeninga, Terje Samuelsen.