• Klikk på høyre fane under for å se og høre erklæringen lest av Hamma Hammami, talsmann for Tunisias kommunistiske arbeiderparti. Hvis du ikke får opp videobildet, klikk her for å se direkte på youtube.

Revolusjonen må fortsette

Etter fire uker med masseprotester har det tunisiske folkeopprøret mot regimet til president Zine El Abidin Ben Ali høstet de første fruktene. Men seieren er langt fra vunnet, og den har kostet ofre. Minst 78 mennesker er drept ifølge offisielle tall.

Folket ikke lot seg ikke avspise med de første smulene det ble tilbudt av makthaverne. På det første regjeringsmøtet etter presidentens sorti ble derfor kravet om å løslate alle politiske fanger, oppheving av sensuren og legalisering av alle forbudte politiske partier imøtekommet.

PCOT logo

Ett av disse partiene er Tunisias kommunistiske arbeiderparti (PCOT), som har spilt en sentral rolle i opprøret til tross for at partiet har vært illegalt siden stiftelsen i 1986. PCOT har i en årrekke vært medlem av Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner, der også ML-gruppa Revolusjon deltar.

Partiets talsmann Hamma Hammami og hans kone Radhia Nasroui har gjennom flere tiår blitt forfulgt, trakassert, fengslet og torturert for din kamp for frihet, demokrati og sosialisme. (revolusjon.no har skrevet om dette i en rekke oppslag det siste tiåret.)

PCOT var det første og eneste partiet som utvetydig krevde Ben Alis avgang, partiet var avgjørende for å sørge for at opprøret spredte seg til flere deler av landet. Nå går partiet i spissen med krav om at ingen form for kamuflert videreføring av det gamle regimet og dets representanter må aksepteres av folket. PCOT krever derfor at også den midlertidige regjeringa, som stort sett består av folk med bakgrunn fra det gamle regimet og presidentens forhatte parti RCD, må gå av.

Ved siden av (klikk på fanen til høyre) gjengir vi partiets politiske linje for overgangsperioden, slik den ble presentert av Hamma Hammami i en erklæring på partiets nettsted albadil.org (Hamma ble arrestert på ny midt under opprøret, men løslatt som resultat av folkerevolusjonen).