Personvern

Ifølge AP er den såkalte annen valgrunde i Afghanistan berammet til den 7. november resultatet av fem dagers massivt amerikansk press. Burde det ikke være valgresultatet som avgjør om det skal en ny runde til? Den som kaller Afghanistan for et demokrati in spe, forveksler militærdiktatur med demokrati – som de fleste danske folketingspolitikere gjør.