Lærerik jubileumsleir

kpml150

Kommunistisk plattform (KPML) arrangerer årlig Rød sommerleir. Hovedtemaer i år var Oktoberrevolusjonen, automatisering og kampen mot de imperialistiske krigsforberedelsene.

Nasjonalt sjølstyre – en forsvarsskanse for velferd og rettigheter

Rød sommerleir 2016 hadde nasjonal suverenitet som gjennomgangstema. Sommerleiren vedtok denne uttalelsen.

Nei til sosial dumping!Våre rettigheter, vår velferd og det nasjonale sjølstyret er alvorlig truet. Gjennom avtaler som EØS og TISA selger norske myndigheter unna de nasjonale forsvarsverkene bit for bit. Den foreløpig siste suverenitetsavståelsen gjelder Finanstilsynet. Norge er også i ferd med å avstå suverenitet til EUs nye grensevaktstyrke. Vi ser igjen og igjen at Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet alltid tjener den norske og europeiske storkapitalens interesser.

Rød sommerleir 2016
Årets sommerleir går av stabelen fra torsdag 4. august til søndag 7. august.

I tre intensive dager blir det tett mellom aktuelle temaer. Rød sommerleir blir arrangert av Kommunistisk plattform (marxist-leninistene), men leiren er åpen for alle revolusjonære og progressive.