Kommunistisk plattform er utgiver av tidsskriftet Revolusjon.

Uttalelser fra KPml

Antall artikler:
7
Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML